Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

INTERREG szansą na przebudowy dróg w pasie nadgranicznym

Zaczyna się druga z tegorocznych przebudów zachodniopomorskich dróg wojewódzkich, zakwalifikowana przez Unię Europejską do programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA.  Chodzi o przebudowę przejścia drogi woj. nr 122 przez Krzywin w powiecie gryfińskim.

Artykuł z dnia: 2019-05-09 22:00

Po oddaniu placu budowy wykonawcy modernizacji przejścia drogi woj. nr 115 przez Tanowo w powiecie polickim, rusza przebudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez Krzywin w powiecie gryfińskim.  Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie niecałe 2 km.

Droga wojewódzka nr 122 ma rosnące znaczenie komunikacyjne, gdyż prowadzi do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.  Program Współpracy Transgranicznej INTERREG  pozwolił do tej pory na sfinansowanie dwóch zadań na tej trasie. Pierwszym była zakończona w 2011 r. modernizację przejścia  DW nr 122 przez Krzywin, a drugim, zrealizowanym w  2012 r. przebudowa  przejścia tej drogi przez Żarczyn.

Żarczyn

Rozpoczynająca się przebudowa przejścia DW nr 122 przez Krzywin, jest kontynuacją inwestycji, realizowanej w  poprzedniej edycji INTERREG-u.  Przebudowano wówczas centralną część miejscowości, czyli 1,2 – kilometrowy, niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich, odcinek ulicy Królewieckiej. Dodajmy, że DW nr 122 spełnia w tej miejscowości niemal wszystkie funkcje komunikacyjne.

Zastosowano liczne elementy uspokojenia ruchu,  takie jak wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Poprawiono bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i mieszkańców Krzywina. Projekt obejmował też budowę kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej i energetycznej, a także ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5, 95 mln zł., z czego dofinansowanie z programu INTERREG IVA (EFRR)  wyniosło  5,06 mln zł.

Teraz rozpoczyna się drugi etap tej inwestycji, który obejmuje odcinek w terenie zabudowanym zlokalizowany między początkiem miejscowości od strony Krajnika Dolnego a przejazdem kolejowym w Krzywinie oraz odcinek w kierunku miejscowości Kłodowo. Wykonawca, firma Maldrobud przejął plac budowy w czwartek 9 maja br. , podczas otwartego spotkania dla prasy, w którym uczestniczył m.in. marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor ZZDW Michał Żuber.

Za przejazdem kolejowym planuje się  przebudowę ulicy na długości 1,2 km. Zostanie tu przebudowana jezdnia  ze spowolnieniem ruchu, powstaną ciągi pieszo-rowerowe oraz odwodnienia na całej długości odcinka. Szerokość nawierzchni wynosi tu od 5,6 - 6,5 m. Część nawierzchni jest asfaltowa, spękana i odkształcona, a część  wykonana jest z kostki granitowej, również odkształconej. Pobocza gruntowe są zawyżone, brak tu również rowów przydrożnych.

 

Po stronie wschodniej miejscowości (Krzywin-Kłodkowo) przebudowany ma być odcinek drogi o długości około 0,77 km, położony na nienośnych gruntach. Nasyp drogowy posadowiono tu około 100 lat temu na warstwie gruntów organicznych (torfów), które odkształcają się i zapadają pod wpływem ciężkiego ruchu, wymagając ustabilizowania konstrukcji. Nierówności i nienormatywne łuki poziome stanowią olbrzymie zagrożenie dla ruchu.

Wartość całej inwestycji to ponad - 19.5 mln zł., z czego roboty budowlane będą kosztować  ponad 12.4 mln zł. Wysokość dofinansowania z EFRR – 2.48 mln euro.
Planowane roboty mają decydujące znaczenie dla aktywowania gospodarczego miejscowości, zapewnienia bezpieczeństwa, przede wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu.
Przebudowa ma zostać zakończona do 16 października 2020 r.

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl