Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Nowy przebieg dróg wojewódzkich nr 151 i 156 w Barlinku

Zakończyła się budowa obwodnicy Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151, która pozwoli na ominięcie centrum miasta. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2019-07-20 17:35

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 151 zaprojektowano tak, by  wykorzystać  nasyp nieczynnej linii kolejowej. W ten sposób poprawiono układ komunikacyjny miasta i odciążono istniejące ulice. 

 

Oddanie do użytku inwestycji nastąpiło w samo południe, 19 lipca. Uczestniczyli w nim marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, burmistrz Barlinka  Dariusz Zieliński oraz dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber.

Licznie przybyli na otwarcie nowej obwodnicy Barlinka mieszkańcy, udowodnili, że warto było zrealizować tę inwestycję. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt.  Bez wsparcia środków europejskich nie zrealizowalibyśmy tej inwestycji – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

W Barlinku przecinają się dwie drogi wojewódzkie : nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Lipiany –Barlinek - Klesno w woj. lubuskim. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby. Po oddaniu drogi do użytku, zmienił się również przebieg drogi wojewódzkiej nr 156. Na odcinku od ulicy 31 stycznia do ulicy Dworcowej, drogi 151 i 156 mają wspólny przebieg.

W takcie przebudowy rozebrano stare budynki kolejowe oraz szereg obiektów inżynierskich, w miejscu których powstały nowe konstrukcje. Powstała nowa  kładka dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza oraz nowe  wiadukty nad ulicami Tunelową i Ogrodową.

 

Powstały również dwa skrzyżowania typu rondo ( z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną).

Na całej długości zaprojektowano elementy spowalniające ruch pojazdów.  Przebudowano sieć energetyczną, gazową, wodociągową, ciepłowniczą i teletechniczną. Wzdłuż drogi powstało nowe oświetlenie uliczne.

Przypomnijmy, że nieczynna od lat linia kolejowa nr 410 łączyła stację Grzmiąca ze stacją Kostrzyn. Odcinek Choszczno-Barlinek został całkowicie rozebrany w 2014 roku.

Wykonawcą inwestycji była firma Skanska SA. Roboty budowlane kosztowały blisko 21,5 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego to 76%  tzw. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia był wkład Gminy Barlinek, który wyniósł ponad 8 mln zł.

Dodajmy, że na podstawie koncepcji zleconej przez Gminę Barlinek, ZZDW zleciło opracowanie dokumentacji na wykonanie II etapu obejścia o długości około 450 m firmie DIM ze Szczecina.

Dokumentacja, która kosztuje 273 tys. zł i ma być wykonana do  końca listopada przyszłego roku, przewiduje połączenie nowowybudowanej obwodnicy z DW nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 Stycznia.

Foto:ARS DRON SYSTEM/ZZDW

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl