Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kolejne obiekty inżynierskie zakwalifikowane przez ZZDW do przebudowy

ZZDW ogłosił dziewięć przetargów na projekty obiektów inżynierskich: przepustów, małych mostów i wiaduktu. Projekty dotyczą między innymi dwóch obiektów w Polanowie.

Artykuł z dnia: 2020-03-16 10:07

Obiekty, które będą w przyszłości przebudowywane lub budowane od nowa to obiekty, które nie spełniają parametrów technicznych oraz obciążeń dla danej drogi. Takimi obiektami są właśnie dwa mosty w ciągach dróg wojewódzkich w Polanowie.

Pierwszy z nich, którego projekt powstanie po rozstrzygnięciu przetargu, znajduje się w ciągu drogi woj. nr 206, która wiedzie z Koszalina przez Polanów do Miastka.

Istniejący obiekt powstał około 1945 r., a więc 75 lat temu. Potem dobudowano do niego kładkę dla pieszych.

Długość mostu to prawie 6 metrów, a szerokość ponad 8 m. Pod obiektem przepływa rzeka Grabowa.

Jest to most łukowy, jednoprzęsłowy oparty na masywnych przyczółkach z kamienia. Niestety ceglany łuk ma wiele ubytków i spękań. Przecieki świadczą o uszkodzonej izolacji. Od strony górnej wody znajduje się jednoprzęsłowa, żelbetowa kładka dla pieszych. Termin składania ofert mija tu 20 marca.

Drugim obiektem jest 12-metrowy most nad strumieniem przecinającym DW nr 205. Jednoprzęsłowy, belkowy most powstał w tym miejscu w 1982 r.

Oferty w tym przetargu można składać do 24 marca.

23 marca mija termin na składanie ofert w przetargu na projekt przebudowy wiaduktu koło miejscowości Bełczna. Wiadukt znajduje się nad polną drogą gminną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148, która prowadzi ze Starogardu Łobeskiego przez Łobez do Drawska Pomorskiego.

Niewielki wiadukt o długości ponad 6 m i szerokości 10,5 m został wzniesiony w 1939 r.  Jest to obiekt jednoprzęsłowy wolnopodparty, z częściowo kamienną balustradą. Płyta pomostu przecieka, widać też zaawansowaną korozję betonu i stali zbrojeniowej. Projekt przebudowy zakłada wzmocnienie tej konstrukcji.

W przypadku przepustów, które są zakwalifikowane do likwidacji i budowy od nowa, problemem są zwykle nieszczelności na połączeniach kolejnych elementów, z których z czasem wypłukuje się i wykrusza spoiwo.

Przeznaczony do rozbiórki przepust k/m Strzegowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108

18 marca mija termin na złożenie oferty na projekt  przebudowy przepustu  koło miejscowości Jatki w powiecie kamieńskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

Przepust k/m Jatki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103

Przepust w Jatkach to obiekt żelbetowy rurowy, wyglądający w terenie na kamienny, o długości 14,5 m. Kamienne ścianki czołowe są tu silnie zdegradowane. Nad przepustem widoczne są już deformacje nawierzchni.

Wiele obiektów, które znajdują się w zarządzie ZZDW, to obiekty przedwojenne, nieposiadające żadnej dokumentacji. Nierzadko trudno oszacować czas, w którym powstały. Kamienne konstrukcje które podmywane są przez nurt wody, osiadają nierównomiernie. Między płytami powstają szczeliny, przez które do wnętrza przepustów dostaje się grunt. Z jednej strony powoduje to zamulenie przepustów, a z drugiej osiadanie nasypu i jezdni, która w konsekwencji zapada się i pęka. Destrukcję pogłębiają rozrastające się w szczelinach korzenie drzew.

Przeznaczony do rozbiórki kamienny przepust koło miejscowości Chociwel w ciągu drogi woj. nr 144

Wysoki nasyp drogowy, jaki znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 144 w miejscowości Chociwel, wymusza zastosowanie tu w przyszłości technologii przecisków lub przewiertów. Po wykonaniu nowego przepustu, istniejący zostanie zamulony.

Podobny przepust znajduje się koło miejscowości Jeziorki w ciągu drogi woj. nr 172.

Termin składania ofert na dokumentacje dla przepustów w Chociwlu i Jeziorkach mija już 19 marca.

Przeznaczony do rozbiórki kamienny przepust znajduje się również w Marcinkowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. Istniejąca tu kamienno-płytowa konstrukcja, o długości 11 metrów, ma widoczne ubytki kamieni, brak spoinowania, co w konsekwencji prowadzi do przedostawania się do przepustu ziemi oraz  zapadania i pękania  jezdni. Oferty w tym przetargu można składać do 20 marca.

W większości przypadków przyjęte technologie muszą zapewnić wykonanie nowych obiektów bez zamknięcia drogi. Przy projektowaniu tymczasowej organizacji ruchu autorzy projektów powinni brać pod uwagę zachowanie ciągłości ruchu na projektowanych odcinkach, z możliwością wykonania robót połówkami jezdni. 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl