Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW.6/391/143/8-3/6/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Przedmiot: Roboty budowlane na terenie działania RDW w Pyrzycach z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 106 w m. Okunica, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 151 w. Moczkowo, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 119 w m. Żabów, Zadanie nr 4 - Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119 Zadanie nr 5 - Przebudowa skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. Zadanie nr 6 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW122
Termin składania ofert: 2018-08-23 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-08
Data edycji ogłoszenia:2018-08-16 14:13
Zmiany

Załączone pliki do przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu (zip - 1139.39kB) data: 2018-08-08
SIWZ (pdf - 1498.53kB) data: 2018-08-08
Dokumentacja techniczna (zip - 31136.98kB) data: 2018-08-08
Formularze do wypełnienia (docx - 147.43kB) data: 2018-08-08
SST (pdf - 3085.06kB) data: 2018-08-08

Zmiany:

Zmiana treści SIWZ (zip - 1023.62kB) data: 2018-08-16
Zmiana treści SIWZ (zip - 389.65kB) data: 2018-08-10

Wyjaśnienia:

Protesty:

Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl