Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW.6/391/140/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Budowa Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Dargomyśl – Chwarszczany – zamówienie na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 2018-08-09 13:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-30

Załączone pliki do przetargu:

Zmiany:

Wyjaśnienia:

Protesty:

Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl