Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Od 6.000 do 30.000 EURO (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/12p/8-11/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Wykonanie mapy do celów projektowych na działce 11/2 w obrębie Ginawa, gmina Węgorzyno
Termin składania ofert: 2018-03-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-20
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/11p/8-11/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 5 zadań
Termin składania ofert: 2018-03-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kruszywa
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 4 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC”
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/7p/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Ząbrowo w ciągu DW 162
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/18p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zmianie użytków gruntowych działek nr 293/2, 293/3 w obrębie Godków, gmina Chojna.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/5p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 6 zadań
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/1p/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-01-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3p/8-5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie filmów informacyjno- promocyjnych w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w 2018 roku.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-01-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-01-12 08:58
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/2p/8-5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Działania informacyjno-promocyjne w 2018 r. w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-01-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-01-11 14:53
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101p/8-5/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Działania informacyjno-promocyjne w 2018 r. w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/100p/8-14/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych z pasów drogowych dróg wojewódzkich będących w zarządzaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96p/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Nowogardzie oraz GDDKiA R/Nowogard przy ul. Rtm. W. Pileckiego 28 w systemie dozoru fizycznego
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/99p/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/93p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń przepompowni wód opadowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Barlinek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/87p/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi ruchu wychodzącego dla połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych w 2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl