Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Od 6.000 do 30.000 EURO (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2019.2.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Termin składania ofert: 2019-10-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.42p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej DW 205 m. Krąg km. od 43+160 do 43+500, od 43+750 do 43+780”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW-6.387.43p.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzew w podziale na 2 zadania. Zadanie Nr 1 – Dostawa sadzonek drzew. Zadanie Nr 2 – Dostawa palików do drzew.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.38p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Naprawa nawierzchni z kostki betonowej, dr. woj. nr 205, km 0+038-most w m. Darłowo ”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.41p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Regulacja włazów studni kanalizacji deszczowej w m. Łobez w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.35p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.37p.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawę sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Stargardzie z podziałem na 2 zadania Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew Zadanie nr 2 - Dostawa plików do drzewek.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.36p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew dla RDW w Drawsku Pomorskim.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.34p.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.33p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Gostomia, w ciągu DW 178
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.32p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: Podziały działek nr 470/3, 141/1, 7/1, 540, 41/1 położonych w obrębie 0002, m. Barlinek, pow. myśliborski.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.31p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: Podział działki nr 206 położonej w obrębie Świerzno, gm. Świerzno.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.30p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Podział działki nr 206 położonej w obrębie Świerzno, gm. Świerzno
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.29p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zmianie użytków gruntowych na działkach: 362/1, 363/1 w obrębie Czaplin Wielki, gmina Karnice; 14/4, 29/3, 45/4, 46/4, 48/2, 49/3, 142/3, 249, 141/9 w obrębie Włodarka, gmina Trzebiatów; 613/13, 613/14, 613/15 w obrębie Trzebusz, gmina Trzebiatów; 185/15 w obrębie Brojce, gmina Brojce; 159/3 w obrębie Smokęcino, gmina Brojce.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.27p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.28p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Gostomia, w ciągu DW 178
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.25p.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont szwa podłużnego w technologii pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na DW 144 odc. Dobropole - Chociwel
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.26p.2019.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą automatyczną
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.24p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zmianie użytków gruntowych z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-26

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl