Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Od 6.000 do 30.000 EURO (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.6p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku od km 64+200 do km 69+170.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na „zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.387.4p.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: " Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew ; Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek "
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.3p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek: Zadanie nr 1: Podział działki nr 30 w obrębie 0001, miasto Kalisz Pomorski; Zadanie nr 2: Podział działki nr 2 w obrębie 0002, miasto Szczecinek; Zadanie nr 3: Podział działki nr 19/2 w obrębie Glewice-2, gmina Goleniów
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2020.1 . Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa rębaka do gałęzi do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-02-12 12:55
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.1p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa ramienia hydraulicznego kosiarki do traw i krzaków wraz z głowicą koszącą do ciągnika New Holland T5.95
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-01-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: „Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.56p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.57p.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.55p.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.54p.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 3 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.53p.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Gryficach z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Dostawa sadzonek do drzew Zadanie nr 2 Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.48p.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.50p.2019.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Koszalinie, Pyrzycach i Stargardzie w roku 2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-15
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-27 13:15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi, dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.47p.2019.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. samochodów osobowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-13 07:28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi , dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-22

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl