Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Plan techniczny zimowego utrzymania dróg wojewódzkich województwa Zachodniopomorskiego w sezonie zimowym 2022/2023

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie koordynuje wszystkimi pracami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (ZUD) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Artykuł z dnia: 2015-11-20 12:14

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można uzyskać w :
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin lub pod nr tel 94 71 25 600 tel. kom. 606 997 122
oraz w  Rejonach Dróg Wojewódzkich:
1.    RDW Białogard
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
Tel. 94 312 32 71
2.    RDW Chojna
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. 91 414 15 03
3.    RDW Drawsko Pom.
ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel. 94 363 39 34
tel. kom. 602 103 737
4.    RDW Gryfice
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
Tel. 91 384 27 20
5.    RDW Koszalin
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel 94 341 96 16
Tel. kom. 606 374 710
6.    RDW Pyrzyce
ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 570 38 39
Tel. 91 570 38 38
7.    RDW Stargard
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
Tel. 91 834 04 35
Tel. 91 834 04 36

Bezpośrednią akcję zimową prowadzą Rejony Dróg Wojewódzkich z siedzibami w następujących miastach:

   • Białogard
   • Chojna
   • Drawsko Pomorskie
   • Gryfice
   • Koszalin
   • Pyrzyce
   • Stargard

 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie administruje ogółem 2141 km dróg wojewódzkich - wszystkie drogi ujęte są w planie zimowego utrzymania dróg.

Sieć dróg obsługiwana jest przez nowoczesne solarki, rozprowadzające na jezdni zwilżoną sól lub inny materiał chemiczny. Na terenie działania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pracować będzie 68 tego typu jednostek. Zaletą pracy tego typu sprzętu jest natychmiastowa reakcja rozsypanego materiału (zwilżonej soli) na pokrytą śniegiem i lodem nawierzchnię drogi i zmniejszenie zużycia o około 30% materiałów do posypywania dróg. Zastosowanie więc tego sprzętu przynosi wymierne efekty ekonomiczne i zmniejsza negatywne oddziaływanie stosowanych środków chemicznych na środowisko.

W sytuacjach awaryjnych, tj. przy zasadności zwiększenia częstotliwości pracy sprzętu oraz przy ewentualnych awariach solarek będą wykorzystywane również  piaskarki.

 

 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

WOJEWÓDZKICH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE WG PRZYJĘTYCH STANDARDÓW

 

W sezonie zimowym 2022/2023 sieć dróg wojewódzkich Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie utrzymywać będą w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania dróg.

 

 

Lp.

 

Standard

Opis stanu utrzymania drogi

dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

 

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej długości

- luźny śnieg         - 4 godz.

- błoto pośniegowe  - 6 godz.

- zajeżdżony  śnieg - może występować cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

- gołoledź            - 3 godz.

- szron                 - 3 godz.

- szadź              - 3 godz.

- śliskość pośniegowa      - 4 godz.

- lodowica           - 4 godz.

 

 

 

2.

 

 

 

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu > 4%

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- luźny śnieg         - 6 godz.

- zajeżdżony    - występuje

- zaspy, języki śniegowe

      lokalnie          - 6 godz.

- utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź             - 5 godz.

- szron                  - 5 godz.

- szadź                    - 5 godz.

- pośniegowa        - 6 godz.

- lodowica            - 5 godz.

 

 

3.

 

 

 

 

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny śnieg         - 8 godz.

- zajeżdżony     - występuje

- języki śniegowe               - występują zaspy                                 - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź           -   8 godz.

- śliskość pośniegowa      - 10 godz.

- lodowica          -   8 godz.

 

 

 1. Drogi zaliczone do standardu II będą odśnieżane i posypywane na całej szerokości i długości.  Na jezdni  może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie  utrudniająca ruchu.
  W ZZDW do II standardu zimowego utrzymania przyjęto wszystkie odcinki dróg w granicach administracyjnych wytypowanych miast oraz drogi lub odcinki dróg o ważnym lokalnie znaczeniu gospodarczym.
 1. Drogi zaliczone do standardu III będą odśnieżane na całej szerokości i długości a posypywane  w obrębie skrzyżowań, na przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, odcinkach dróg o pochyleniu większym niż 4% oraz w miejscach ustalonych przez zarząd drogi.
  Zakładany czas odśnieżania dróg nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z  tym, że po intensywnych opadach może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu, oraz mogą występować lokalnie języki śniegowe i zaspy powodujące czasowe utrudnienia w ruchu.  Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie nie przekraczającym 6 godzin od  stwierdzenia wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. 
 1. Drogi zaliczone do standardu IV będą odśnieżane na całej szerokości i długości. Zwalczanie śliskości prowadzone będzie przez  posypywane odcinków decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez zarząd drogi. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni zajeżdżonego śniegu i języków śniegowo-lodowych oraz zasp czasowo utrudniających ruch drogowy. 
 1. Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do II standardu (główna sieć dróg). 
 1. Śliskość zimowa likwidowana będzie na wszystkich drogach  standardu II, III i IV  solą lub mieszankami piaskowo – solnymi. 
 1. Rejony Dróg Wojewódzkich w oparciu o własne doświadczenia i uwzględniając warunki miejscowe ustalają niezbędną ilość środków techniczno - materiałowych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do prowadzenia akcji zimowej w tym czasie będzie dodatkowo wykorzystywany, oprócz planowanych ilości pługów średnich i ciężkich, inny sprzęt taki jak równiarki, pługi lekkie, pługi wirnikowe.
 1. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie powołany został sztab zimowego utrzymania dróg oraz służba dyżurna. W zależności od sytuacji na drogach dyżury prowadzone będą w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym.        
 1. Informacje o stanie dróg wojewódzkich będą umieszczane na stronie internetowej http://www.zzdw.koszalin.pl i aktualizowane każdego dnia kilkakrotnie w zależności od sytuacji meteorologicznej i stanu przejezdności dróg.

 
 

Pojęcia ogólne związane z zimowym utrzymaniem dróg.

 

 • ŚNIEG LUŹNY  - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 
 • ŚNIEG ZAJEŻDŻONY  - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 
 • NABÓJ ŚNIEŻNY  - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. 
 • BŁOTO POŚNIEGOWE   - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi. 
 • GOŁOLEDŹ  - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0o C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki:

-   temperatura nawierzchni jest ujemna ,

-   temperatura powietrza jest w granicach -6oC do +1oC,

-   względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

 

 • LODOWICA  - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0oC. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni. 
 • ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA  - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką grubości kilku milimetrów.

 

         

Długość   dróg   wojewódzkich  w  podziale na standardy ZUD w sezonie 2022/2023

        

Lp.

Standard

Ilość km

1.

II

400

2.

III

1376

3.

IV

 365

 

Razem:

2141

 

Mapa

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl