Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 10 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku /z późniejszymi zmianami/ każdej drodze publicznej nadaje się numer.

Artykuł z dnia: 2010-11-08 13:34

Numery drogom powiatowym i gminnym nadaje zarząd województwa, po zaliczeniu danej drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych /zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych/.
Sposób numeracji dróg powiatowych i gminnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 roku /z późniejszymi zmianami/.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1441/15 z dnia 28 czerwca 2015 roku udzielił Panu Michałowi Żuberowi Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pełnomocnictwa do nadawania numerów drogom powiatowym i gminnym oraz do prowadzenia rejestrów numerów nadanych tym drogom.
W latach ubiegłych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął dwie uchwały w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym:
1. uchwała nr 369/03 z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji drogom powiatowym,
2. uchwała nr 217/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nadania nowej numeracji drogom gminnym.

Treść powyższych uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w zakładce uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl