Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Jak załatwić sprawę

Numery kont bankowych

Informacja o numerach kont bankoch

więcej >>

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ZZDW/SkrytkaESP

więcej >>

Nowa Strona www

W dniu 9 lutego 2009 roku wystartowała nowa stron Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

więcej >>

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne na drogach wojewódzkich

więcej >>

Lokalizacja zjazdów

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej >>

Zajęcie pasa drogowego

Droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

więcej >>

Umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej powinien zawierać:  • mapę w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją reklamy (2 egzemplarze),

  • projekt graficzny wraz z uwzględnieniem kolorystyki oraz wymiarami,

  • sposób zamocowania lub zakotwienia reklamy w gruncie.

więcej >>

Zasady opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu

W celu zaopiniowania projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego wnioskodawca powinien złożyć do tut. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projekt wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

więcej >>
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl