Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie


Tytuł projektu:

„Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
INTOP Szczecin Sp. z o. o.
ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje k/Szczecina

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający Projektem:
PBTK TRAKT w Szczecinie Sp. z. o. o.
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
Kierownik Projektu:
Wiesław Kot
 

Artykuł z dnia: 2012-08-13 10:22

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 20.06.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto 23%) - 5 777 463,33 złotych
 • planowana data zakończenia umowy - 15.12.2011 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.06.2011 rok. 

 

Opis projektu:

 • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych mostu granicznego
 • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu


Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie polega na:

1. Dział ogólny

 • Wykonanie objazdów – organizacja ruchu – kpl. 1

2.  Roboty mostowe

 • Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 – 792 m2
 • Rozbiórka podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm – 792 m2
 • Rozbiórka warstwy ochronnej izolacji z betonu – 792 m2
 • Rozbiórka krawężników mostowych – 248 mb
 • Rozbiórka izolacji papowej – 870 mb

3. Branża drogowa

 • Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej – 1154 m2
 • Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 – 631 m2
 • Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr 6cm – 434 m2
 • Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 8x8 – 12 m2
 • Rozbiórka krawężników betonowych – 243 mb
 • Rozbiórka obrzeży betonowych – 200 mb
 • Rozbiórka ogrodzenia – 308 m2
 1. 200 mm długości   264  mb
 2. wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy 500 mm – 43 szt.
 3. studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm – 26 szt
 4. studnia z  piaskownikiem i seperatorem – kpl . 1
 5. Branża elektryczna oświetlenia
  • montaż wysięgników rurowych z oprawami - 40 szt
  • ułożenie przewodów elektrycznych - 1562 mb
 6. Branża teletechniczna
  • budowa studni kblowych SKR – 4 szt
  • budowal kanalizacji kablowej - 162 mb
 7. Branża drogowa:
  • ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 100*30*15 cm w ilości - 2630 mb
  • chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości - 8260 m2
  • nawierzchnia warstwa ścieralna SMA grubości 4 cm w ilości - 7477 m2
  • wjazdy, zatoki autobusowe, wysepki z kostki kamiennej gr. 16 cm w ilości - 238 m2

 

Stan istniejący na dzień 31.08.2012 roku:

Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych nawierzchni drogi dojazdowej do mostu. Wykonano rozbiórkę z kostki granitowej na dojeździe do mostu od strony niemieckiej.

1.    Branża drogowa:
•    Roboty pożarowe – 0,19 km
•    Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej – 692,40 m2
•    Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 – 378,60 m2
•    Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr 6cm – 260,51 m2
•    Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 8x8 – 7,21 m2
•    Rozbiórka krawężników betonowych – 145,78 mb
•    Rozbiórka obrzeży betonowych – 200 mb

Wartość wykonanych robót od początku budowy   100.000,00 złotych 

 

Stan istniejący na dzień 31.01.2012 roku:

Wykonawca robót dokonał oznakowania robót drogowych zgodnie z projektem oraz oznakowanie toru wodnego zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonał wycinkę drzew z karczowaniem pni, roboty pomiarowe w terenie. Wykonawca wykonał całkowitą rozbiórkę żelbetowych płyt na wspornikach chodnikowych oraz zrealizował w 30% rozbiórkę płyty pomostowej ustroju nośnego na obiekcie mostowym (rozebrano pomost na przęśle środkowym – nad torem wodnym). 

  

Stan istniejący na dzień 29.02.2012 roku:

Wykonawca wykonał wzmocnienie konstrukcji oraz montaż rusztowań do prowadzenia prac spawalniczych wzmocnienia konstrukcji elementów kraty i płyty mostu. Przeprowadzony został montaż konstrukcji do podniesienia i oparcia mostu. Wzmocniono elementy konstrukcję stalową słupów, krzyżulców i pasów. Wykonana została budowa oraz montaż konstrukcji rusztowań i przejezdnych i stacjonarnych dla prowadzenia prac antykorozyjnych i szalowania płyty pomostu.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy - 372.206,41 złotych.

 

Stan istniejący na dzień 31.03.2012 roku:

Wykonawca robót wykonał Tablice Informacyjne Intrereg zgodnie z wytycznymi.
Wykonawca wykonał całkowitą rozbiórkę krawężników mostowych z odwozem na plac składowy RDW Chojna oraz dokonał całkowitej rozbiórki płyty żelbetowej płyty pomostowej z betonu Rw200 z utylizacją betonu. Wykonano równocześnie rozbiórkę betonowych skrzydełek i ścianki zaplecznej przyczółków z utylizacją odpadów betonowych.
Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia projekt technologii podnoszenia obiektu.
Trwają roboty związane z przygotowaniem obiektu do podniesienia i wzmacnianie konstrukcji.
Za miesiąc marzec  wykonawca nie złożył dokumentów płatnościowych.

 

 

Stan istniejący na dzień 30.04.2012 roku:

Wykonawca robót wykonał Tablice Informacyjne Intrereg zgodnie z wytycznymi
Wykonawca wykonał całkowitą rozbiórkę krawężników mostowych z odwozem na plac składowy RDW Chojna oraz dokonał całkowitej rozbiórki płyty żelbetowej płyty pomostowej z betonu Rw200 z utylizacją betonu. Wykonano równocześnie rozbiórkę betonowych skrzydełek i ścianki zaplecznej przyczółków z utylizacją odpadów betonowych.
Wykonano podniesienie obiektu o ca 100 cm zgodnie z projektem i wykonano montaż podpór stalowych na filarach z wykonaniem zbrojenia. Wykonano wzmocnienie konstrukcji stalowej na całości obiektu przewidziane w dokumentacji projektowej.
Opuszczono obiekt na wszystkie podpory stałe.
Wykonawca rozpoczął prace związane z czyszczeniem konstrukcji i rozpoczął prace antykorozyjne na konstrukcji.
W miesiącu kwietniu  wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 475.627,93 zł

 

Stan istniejący na dzień 31.05.2012 roku:

Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wraz z malowaniem farbami epoksydowymi i poliuretanowymi na powierzchni około 1/4 mostu. Wykonano ciosy podłożyskowe na przyczółkach i wykonano rektyfikację łożysk na podporach. Rozpoczęto zbrojenie nadbudowy przyczółków i skrzydełek z przygotowaniem do betonowania przyczółków i skrzydełek. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nasypów na dojazdach do mostu.
W miesiącu maju  wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 667.941,94 zł wraz z kompletem kart obmiarowych. 

 

Stan istniejący na dzień 29.06.2012 roku:  

Opuszczono obiekt na wszystkie podpory stałe. Wykonano nadbudowy przyczółków i skrzydełek z przygotowaniem do ułożenia płyt przejściowych. Wykonano nasypy na dojazdach do mostu po stronie polskiej i przystąpiono do prac po stronie niemieckiej. Wykonano częściowo szalunki i zbrojenie płyty pomostowej na obiekcie mostowym.
W miesiącu czerwcu  wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 818.969,11 zł wraz z kompletem kart obmiarowych. 

 

Stan istniejący na dzień 31.07.2012 roku:  

Wykonano szalunki i zbrojenie płyty pomostowej na obiekcie mostowym oraz wykonano płytę żelbetową bez płyt chodnikowych. Wykonane zostały murki oporowe oraz ustrój płytowy. Osadzono również dylatacje i sączki odwadniające. Zakończono prace przy zabezpieczeniu kabli teletechnicznych. Wykonawca ukończył pracy związane wykonanie podbudowy pod zjazdy.
W miesiącu lipcu wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 1.104.685,34 zł wraz z kompletem kart obmiarowych.

 

Stan istniejący na dzień 31.08.2012 roku:  

Wykonano nawierzchnię asfaltową z masy SMA na obiekcie mostowym i na dojazdach po stronie polskiej i niemieckiej.
Zamontowano balustrady stalowe na nasypach dojazdów oraz bariery energochłonne SP-06 po stronie polskiej i niemieckiej.
Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm po stronie polskiej i niemieckiej.
Zakończono prace związane z wykonaniem kolektorów odwodnienia na obiekcie mostowym i na dojazdach po stronie polskiej i niemieckiej z odprowadzeniem wód do rzeki.
W miesiącu sierpniu wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 1.306.301,56 zł wraz z kompletem kart obmiarowych.

 

Stan istniejący na dzień 28.09.2012 roku:  

Zamontowano całodobowe oznakowanie nawigacyjne i zamontowano ekrany radarowe.
Wykonawca zakończył pracy związane z wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Zakończono prace związane z umocnieniem skarp, brukiem z kostki kamiennej.
Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
W miesiącu wrześniu wykonawca złożył dokumenty płatnościowe na kwotę 485.074,52 zł wraz z kompletem kart obmiarowych.

 

Stan istniejący na dzień 30.11.2012 roku:  

Zgodnie z Protokołem Nr 1 z dnia 30.11.2012r. odbioru końcowego robót, inwestycja została zakończona.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl