Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Pierwsze przetargi na dokumentacje tras rowerowych

Trwają przetargi na projekty odcinków czterech tras rowerowych, które uznane zostały za priorytetowe dla rozwoju turystyki rowerowej w woj. zachodniopomorskim. Inwestycje będą realizowane przez ZZDW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 20.

Artykuł z dnia: 2016-11-05 18:03

- To dla nas mocno rowerowa jesień. Blisko 100 km dróg rowerowych czeka na opracowanie dokumentacji projektowej. Wśród nich jest wiele atrakcyjnych odcinków, jak chociażby ten do Chwarszczan. Nasze prace nabierają tempa, bo zainteresowanie trasami jest bardzo duże. Trasy rowerowe to nie tylko kwestia umożliwienia miłośnikom dwóch kółek realizacji swej pasji, ale przede wszystkim rozwój infrastruktury turystycznej i ożywienie gospodarcze terenów, przez które będą przebiegać – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odcinków tras, które powstaną w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Aktualnie ogłoszone przetargi przewidują wykonanie dokumentacji projektowej na brakujące odcinki czterech głównych tras: Velo Baltica (I), Trasy Pojezierzy Zachodnich (II), Starego Kolejowego Szlaku (III) i Trasy Zielonego Pogranicza (IV).

I.    Velo Baltica
DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU PLEŚNA-MIELNO
Termin składania ofert  do dnia 15.11.2016 r
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2017r

ZZDW ogłosił przetarg na dokumentację projektową odcinka Pleśna - Mielno o łącznej długości 9,6 km. Zmodernizowane i nowo budowane odcinki trasy rowerowej przebiegać będą głównie przez tereny leśne w bliskiej odległości od Bałtyku. Trasa przecina m.in 16-ty południk, pozwoli też zobaczyć latarnię morską w Gąskach. Na terenie Gminy Mielno przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów.


Nowa droga rowerowa zostanie wykonana na dwóch odcinkach. Pierwszy to Pleśna – Gąski, który ma ok. 2,8 km (wraz z odnogą do miejscowości Pleśna) i przebiega przez las po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej, piaszczystej, miejscami wykonanej z kruszywa.
Drugi, 6,8-kilometrowy odcinek Gąski – Mielno, ma objąć ul. Fatimską w Gąskach, ul. Leśną między Sarbinowem i Chłopami i leśny odcinek między Chłopami i Mielnem. Cała trasa połączy miejscowości: Gąski, Sarbinowo, Chłopy i Mielno w jeden ciąg komunikacyjny dla rowerzystów. Trasa w całości znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU OSIEKI-IWIĘCINO
Termin składania ofert: 2016-12-09
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2017r.

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulic Jeziornej i Bałtyckiej w Osiekach.
 

Ulica Bałtycka jest drogą powiatowa wykonaną z płyt typu JOMB, które są w złym stanie technicznym.

We wsi Rzepkowo droga częściowo powiatowa i częściowo gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, dalej droga gminna wykonana jest z bruku, a na kolejnym odcinku z płyt JOMB. Na trasie znajduje się 1 przepust.

Koniec odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi z Rzepkowa z drogą woj. nr 203. Łączna długość odcinka to ok.4,3 km. Ścieżka o szerokości 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną i będzie przebiegać obok istniejącej drogi.

DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU DARŁÓWKO-JAROSŁAWIEC ORAZ W MIEJSCOWOŚCI KORLINO
Termin składania ofert: 2016-11-24
Termin wykonania projektu do 30.06.2017

Kolejny projekt dotyczy drogi rowerowej znajdującej się w powiecie sławieńskim w gminie Darłowo. Jest to również fragment trasy Velo Baltica.

W Darłówku jej przebieg zaczyna się około 780 m od kanału wpływającego do morza. Na odcinku Darłówko – Wicie, na ogół gruntowa droga,  przebiega przez tereny leśne.

Pierwszy odcinek o długości 2,56 km kończy się na skrzyżowaniu ulic Plażowej i Morskiej w Wiciu. Ulica Plażowa, która jest po przebudowie jest wyłączona z opracowania. Kolejny odcinek zaczyna się na końcu tej przebudowy. Odcinek Wicie –Jarosławiec przebiega częściowo wzdłuż drogowego odcinka lotniskowego. Przebieg nowej drogi rowerowej możliwy będzie  po wydzieleniu ścieżki z „pasa startowego”, ale ZZDW jest otwarty na koncepcje projektanta.

4,8 – kilometrowy odcinek kończy się na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Leśnej w Jarosławcu. Warto dodać, że planowana inwestycja znajduje się na południowym skraju Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”, a także na terenie obszaru Natura 2000, tj. objętego ochroną jeziora Kopań.

Ten sam projekt zakłada również budowę krótkiego odcinka w miejscowości Korlino. Ścieżka będzie tworzyła skrót w stosunku do przebiegu drogi powiatowej. Łączna długość tego odcinka  ma mieć ok. 0,6 km. Dziś znajduje się tu droga gruntowa. Nowa droga rowerowa będzie miała szerokość 3 m, gdyż będzie służyła również jako dojazd do posesji.

 

II.    Trasa Pojezierzy Zachodnich
DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIEKIERKI-TRZCIŃSKO
Termin składania ofert: 2016-11-15
Termin zakończenia usługi: do dnia 31.07.2017r

Odcinek ten jest jednym z kluczowych elementów Trasy Pojezierzy Zachodnich. Nowy fragment szlaku będzie liczył ponad 36 km i poprowadzi nas m.in. przez takie miejscowości jak Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Przyjezierze, Młynary, Godków, Jelenin, Brwice do Trzcińska Zdroju. Trasa przecina również 5 obszarów chronionych: Cedyński Park Krajobrazowy, obszar siedliskowy Natura 2000 „Dolna Odra”, obszar ptasi Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry”, obszar ptasi Natura 2000 „Ostoja Cedyńska” i obszar ptasi Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska”

 
Droga rowerowa będzie przebiegać starym nasypem kolejowym pomiędzy zabytkowymi dworcami kolejowymi i przez malownicze zakątki Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Początek trasy przewidziano w znanych z forsowania Odry Siekierkach.

Trasa przebiega dalej przez tereny leśne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Na trasie tej znajdują się obiekty inżynierskie wymagające przebudowy, m.in. mały wiadukt kolejowy.

Warto wspomnieć, że w tym roku ZZDW oddał do użytku nowy tunel w Starym Objezierzu, który zastąpił rozebrany wiadukt. Jest to skrzyżowanie projektowanej trasy rowerowej z DW nr 125.

Kolejny obiekt inżynierski, wymagający przebudowy na tej trasie, to wiadukt w Przyjezierzu.

Wśród wielu atrakcji na trasie można wymienić m.in. unikatowe w skali kraju mury obronne w Trzcińsku - Zdroju, Mamutowiec Olbrzymi – pomnik przyrody w Brwicach, miejsca biwakowe w Przyjezierzu i jezioro w Jeleninie. Szlak przebiega w pobliżu Morynia znanego z zachowanego pierścienia murów miejskich, Geoparku oraz Jeziora Morzycko. Z położonego w środku trasy Godkowa odjeżdżają pociągi regionalne do Szczecina.

DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU DZIKOWO-BARLINEK
Termin składania ofert: 2016-11-24
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2017r.

Projektowana droga rowerowa znajduje się powiecie myśliborskim w gminie Barlinek. Projekt zakłada wykorzystanie nieczynnej już trasy kolejowej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156.

Trasę tę podzielono na 2 odcinki - pierwszy o dł. ok. 4,6 km zaczyna się na skrzyżowaniu toru kolejowego z brukową drogą gminną. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała przez tereny rolne i łąkowe, teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka będzie można wyjechać na drogę woj. nr 156.

Na dawnym torowisku nie ma już torów, ale przebieg linii kolejowej wyznaczają utwardzone nasypy i drzewa rosnące na granicy działek. Na trasie znajduje się również wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek o dł. ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych.

 

Ten odcinek również dochodzi do drogi woj. nr 156. Zgodnie z koncepcją na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.

DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU MOSINA-IŃSKO
Termin składania ofert: 2016-11-15
Termin zakończenia usługi: do dnia 31.07.2017 r.

Projektowana droga rowerowa znajduje się w powiecie stargardzkim w gminie Ińsko i Dobrzany i biegnie po byłym szlaku kolei wąskotorowej przez miejscowości: Kozy, Biała i Linówko.

Odcinek będzie miał ponad 15 km długości. W miejscowości Kozy na nasypie kolejowym w kierunku Ińska przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów. Szlak rowerowy Mosina – Ińsko jest elementem Trasy Pojezierzy Zachodnich. Pierwszy etap tej inwestycji prowadzi przez Iński Park Krajobrazowy w samo serce Pojezierza Ińskiego. Ińsko znane jest także jako miejscowość wypoczynkowa posiadająca bazę turystyczną i zagospodarowaną plażę nad jeziorem. Latem warto zajechać tu gdy odbywa się Ińskie Lato Filmowe – jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU IŃSKO-STORKOWO
Termin składania ofert: 2016-12-09
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2017r.

Projektowana ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Storkowo i drogi powiatowej w Storkowie. Początek nowej ścieżki znajdzie się przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w dzielnicy Ińska – Rybionku.

Droga wojewódzka na odcinku szlakowym pomiędzy Ińskiem a Storkowem została w ostatnim czasie przebudowana wraz z budową obwodnicy Storkowa, dzięki temu istnieje tu możliwość budowy ścieżki bez ingerencji w tereny sąsiadujące z drogą. Obszar niezabudowany to w większości tereny uprawne. Koniec nowej ścieżki zaplanowano za Storkowem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica.  Cały ten teren znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Nowa ścieżka będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną.
Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 2,7 km.

DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU STORKOWO-GINAWA
Termin składania ofert: 2016-11-24
Termin zakończenia usługi: do 30.06.2017r

To kolejny odcinek Trasy Pojezierzy Zachodnich. Projektowana droga rowerowa znajdzie się na granicy dwóch gmin: Ińsko w powiecie stargardzkim oraz Węgorzyno w powiecie łobeskim i przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej Storkowo-Brzeźniak.

Długość projektowanej drogi będzie wynosiła 5,8 km. Odcinek będzie zaczynał się na wylocie ze Storkowa na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica, koniec zaś na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 20 Drawsko-Węgorzyno. Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej wykonana zostanie jako bitumiczna, szerokość ścieżki będzie wynosiła 2,0-2,5 m.

IV.    Trasa Zielonego Pogranicza
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU DARGOMYŚL – CHWARSZCZANY
Termin składania ofert: 2016-12-09
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2017r.

Projektowana droga rowerowa będzie odcinkiem Trasy Zielonego Pogranicza, która wiedzie wzdłuż Odry i granicy polsko-niemieckiej. Początek nowej ścieżki znajdzie się na skrzyżowaniu drogi woj. nr 127 z drogą biegnącą do miejscowości Cychry w pow. myśliborskim.
Dalej będzie przebiegać głównie przez tereny leśne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127 do skrzyżowania z brukowaną drogą gminną w Chwarszczanach. Tutaj ścieżka odbije w prawo w kierunku XIII-wiecznej kaplicy Templariuszy, by dojść do drogi krajowej nr 31.
Długość całego odcinka wyniesie ok. 2,4 km. Ścieżka o szer. 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną. Trasa planowanej ścieżki rowerowej na całym swoim odcinku zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Wszystkie mapy zamieszczone w artykule mają charakter poglądowy.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl