Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Trzy obiekty inżynierskie do przebudowy i remontu w tym roku

W tym roku ZZDW zaplanował remonty i przebudowy trzech drogowych obiektów inżynierskich. Zadania będą realizowane z budżetu własnego ZZDW. Najwcześniej rozpocznie się remont blisko 80-letniego mostu na Redze koło miejscowości Strzmiele, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147.

Artykuł z dnia: 2017-04-02 17:18

Most, który powstał około 1938 r. znajduje się na granicy dwóch gmin: Łobez i Radowo Małe, na obszarze chronionym Natura 2000 „Dorzecze Regi”.

Obiekt jest konstrukcją dwuprzęsłową, o długości blisko 28 metrów i aktualnej szerokości jezdni wynoszącej 7,3 m. Most przetrwał wojnę, ale ciekawostką może być fakt, że w przęśle nurtowym, we wszystkich belkach z boku, wykute zostały wnęki, które mogły służyć do założenia ładunków wybuchowych.

Remont mostu będzie obejmował przyczółki, skrzydła i filar oraz płytę mostu. Wykonane zostaną nowe ściany oporowe utrzymujące nasyp drogowy w obrębie przyczółków oraz nowa izolacja płyty mostu. Na moście i dojazdach zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.

W tej chwili trwa wyłanianie wykonawcy w przetargu, do którego zgłosiło się 8 firm. Ceny wahały się od ponad 870 tys. zł do blisko 1 700 tys. zł, przy planowanym na tę inwestycję budżecie w wysokości 1 290 tys. zł. Najniższą cenę zaoferowała firma Kowal ze Szczecina. W trakcie remontu ruch będzie odbywał się tu wahadłowo, połówką jezdni. Przewiduje się również ograniczenie prędkości do 40 km/h. Roboty budowlane mają być zakończone do 16 października 2017 r.

Drugi obiekt mostowy, który będzie remontowany w rym roku, znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130, w miejscowości Barnówko w pow. myśliborskim. Obiekt zlokalizowany jest nad rzeką Myślą, na obszarze chronionym Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska”. Powstał około 1963 r. jako konstrukcja jednoprzęsłowa, o długości 10,48 metra i nieco ponad 9-metrowej szerokości przęsła. Na moście znajduje się 6-metrowa jezdnia i obustronne chodniki.

Most w Barnówku znajduje się powyżej jazu piętrzącego wodę dla stawów rybnych i elektrowni wodnej. Regulacja poziomu wody na jazie powoduje podtapianie nasypu drogi i przyczółków mostu. Między innymi z tego powodu jedna ze skarp wraz z poboczem osuwa się w kierunku stawów.  Warto dodać, że mosty podobne, do tego w Barnówku, powstawały w latach 60-tych i 70-tych, jednak potem ze względu na liczne wady i awarie zaprzestano ich budowy. Uszkodzeniu ulegały zginane dużymi siłami bocznymi pale żelbetowe, na których posadawiane były przyczółki mostu. W przypadku mostu w Barnówku, mimo słabonośnych gruntów,  przyczółki nie mają widocznych odkształceń lub uszkodzeń, świadczących o przeciążeniu mostu.

Remont mostu przewiduje wzmocnienie przęsła, ustawienie barier ochronnych na dojazdach, remont przyczółków i skrzydeł oraz naprawę pozostałych uszkodzonych elementów mostu. Tu również w trakcie remontu przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego połówką jezdni. Na etapie remontu płyty pomostu, ruch będzie się odbywał po tymczasowym stalowym przęśle, zamontowanym nad remontowanym mostem.

 

Plany ZZDW przewidują też przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w Rokitach na Kanale Długim, na terenie powiatu pyrzyckiego. Konstrukcję przepustu stanowi monolityczna rama żelbetowa, która w trakcie przebudowy zostanie rozebrana. Prace będą prowadzone w dwóch etapach, tak by ruch drogowy mógł być prowadzony połówkami jezdni. Konstrukcja nowego przepustu zostanie wykonana z rury stalowej spiralnie karbowanej. Z uwagi na mocno zamulone koryto cieku, konieczne będzie również pogłębienie dna kanału.

 

Rura spiralnie karbowana z powłoką polimerową

ZZDW zarządza 1559 obiektami inżynierskimi, z czego 215 stanowią mosty.
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl