Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przed wakacjami podpisana zostanie umowa z wykonawcą przebudowy ul.Tynieckiego w Darłowie

Czterech wykonawców zgłosiło się do przetargu na przebudowę ul. Tynieckiego w Darłowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Przebudowa, która ma się rozpocząć w tym roku, jest kolejnym etapem modernizacji nadmorskiej trasy prowadzącej z Koszalina do Darłowa i dalej do Ustki. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2017-04-24 18:30

„Droga nr 203, która latem jest jedną z najczęściej użytkowanych dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim, od roku 2010 przechodzi stopniową modernizację - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Ruch turystyczny na Pomorzu Zachodnim wciąż rośnie. Dlatego szczególną uwagę poświęcamy inwestycjom drogowym w pasie nadmorskim.  Korzystając ze środków europejskich chcemy dostosować do odpowiednich standardów cały, jeszcze niezmodernizowany odcinek -  od Darłowa do wschodniej granicy województwa – dodaje marszałek.

Przypomnijmy, że przebudowa odcinka Koszalin - Darłowo została podzielona na trzy etapy, z których dwa zostały zrealizowane w minionej perspektywie unijnej, czyli latach 2007-13. Prace budowlane, obejmujące również przebudowę kilku obiektów mostowych pochłonęły prawie 75 mln zł.


Przebudowa trzeciego odcinka z Dąbek do Darłowa zakończy się w sierpniu tego roku. ZZDW zakończyło też procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji na przebudowę ostatniego, dochodzącego do granicy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, odcinka tej trasy. Pierwszy etap tej inwestycji jest możliwy dzięki wkładowi miasta Darłowa, które przekazało ZZDW własny projekt przebudowy ul. Tynieckiego.

Ostatni odcinek DW nr 203 wymagający przebudowy

W przetargu na przebudowę ulicy Tynieckiego w Darłowie startowały cztery firmy, a ceny wahały się od blisko 7,8 mln zł. do ponad 9 mln zł. Najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia, które jest wykonawcą trwającej jeszcze przebudowy odcinka DW nr 203 Dąbki-Darłowo. Wykonawca zostanie wyłoniony przed wakacjami, po uzupełnieniu wszystkich dokumentów i zakończeniu procedury przetargowej. Roboty budowlane powinny zostać zakończone do 30.09.2018 r.

Dodajmy, że 1,8-kilometrowy odcinek, który będzie przebudowywany jest w złym stanie technicznym, odbiega standardem od zmodernizowanej już trasy i nie spełnia kryteriów drogi wojewódzkiej.

Przewidziano tu kompleksową przebudowę ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, poszerzeniem jej do normatywnych szerokości, a także przebudowę skrzyżowań, zjazdów na posesje oraz budowę ścieżki rowerowej i nowych zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ul. Emilii Plater powstanie małe rondo o średnicy wewnętrznej 20 m.
 
Roboty budowlane obejmują też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów.
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl