Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

W Zachodniopomorskiem w tym roku rozpocznie się budowa sieci tras rowerowych.

Pierwszy, właśnie ogłoszony przetarg, dotyczy budowy odcinka prowadzącego z Gryfina do Trzcińska Zdroju. Wszystkie inwestycje będą realizowane przez ZZDW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 20.

 
Artykuł z dnia: 2017-05-04 12:21

Odcinek prowadzący z Gryfina do Trzcińska Zdroju będzie fragmentem biegnącej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej Trasy Zielonego Pogranicza.


Nowe odcinki ścieżki rowerowej zostały zaprojektowane w dużej części z wykorzystaniem nieczynnych nasypów kolejowych, na których nie ma już torowisk, za wyjątkiem niektórych przejazdów kolejowych. W niektórych miejscach zachowały się również słupy telegraficzne i oznaczenia kolejowe.
 
Zanim będziemy mogli wsiąść na rowery, najpierw musimy poskładać rowerowe puzzle. To określenie chyba najtrafniej opisuje zadania realizowane w ramach projektu zachodniopomorskich tras rowerowych. By powstał jeden, liczący ponad sto kilometrów szlak, należy zrealizować i spiąć kilka porozrzucanych inwestycji. Tak też będzie z Trasą Zielonego Pogranicza biegnącą na południe od Szczecina, na której nie zabraknie i pięknych krajobrazów i ciekawych zabytków. - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projekt objęty przetargiem, przewiduje budowę trzech odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 11 km oraz oznakowanie istniejącej części szlaku rowerowego na długości 44 km.

Pierwszy nieco ponad kilometrowy odcinek będzie biegł wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie.
 
Ścieżka będzie tu miała 2,5 m szerokości i nawierzchnię bitumiczną. W tej chwili wzdłuż ulicy nie ma ciągów pieszo-rowerowych.
 
Budowa tego odcinka będzie wymagała usunięcia przydrożnych krzewów oraz wykonania robót ziemnych, a następnie wykonania konstrukcji ścieżki rowerowej. 

Dwa kolejne odcinki – Szczawno – Chwarstnica - Borzym i Mały Borzym - granica gminy Banie, zaprojektowano po nieczynnych liniach kolejowych.
Na dawnej węzłowej stacji kolejowej Chwarstnica oraz na pozostałych przystankach kolejowych znajdują się pozostałości peronów i ramp kolejowych. Prace budowlane będą polegały na rozbiórce tych obiektów oraz zlikwidowaniu pozostałości płyt betonowych, szyn kolejowych oraz słupów z oznaczeniami kolejowymi.

W niektórych miejscach w pasie dawnej linii kolejowej i w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się pryzmy zdemontowanych strunobetonowych i drewnianych podkładów kolejowych. Teren ten zostanie uporządkowany.
Po wycięciu drzew i krzewów, którymi zarósł nasyp kolejowy, zdjęta zostanie warstwa tłucznia kolejowego. Roboty ziemne obejmą wykonanie wykopów i nasypów oraz przepustów pod zjazdami, a także  umocnienie skarp oraz poboczy ścieżki.
Ścieżka zostanie zabezpieczona przez wjazdem samochodów słupkami blokującymi. Inwestycja obejmie też przebudowę lub remont fragmentów dróg powiatowych, gminnych i leśnych w sąsiedztwie zaprojektowanych przejazdów poprzecznych. Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową.

W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel ponad 6 mln 100 tys. zł.  Inwestycja ma zostać zakończona do 30.05.2018 r. Oferty można składać do 7 czerwca.


 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl