Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

W tym roku przebudowana zostanie ul. Myśliborska w Lipianach w ciągu DW nr 156

ZZDW ogłosił przetarg na przebudowę ul. Myśliborskiej w Lipianach, która została przejęta od Powiatu Pyrzyckiego na początku tego roku. Województwo oddało natomiast pod Zarząd Powiatu, dotychczasowy odcinek DW 156 w Lipianach, przebiegający przez centrum miasta ulicami: Mostową, Mickiewicza oraz Jedności Narodowej.

Artykuł z dnia: 2017-05-31 14:18

Korekta sieci dróg wojewódzkich, polegająca na przejęciu przez ZZDW ul. Myśliborskiej w Lipianach, była korzystna dla obu Zarządców Dróg. Dotychczasowe przejście DW nr 156 przez Lipiany, stwarzało szereg problemów. Miasto ma ciasną zabudowę i pozostałości średniowiecznych murów obronnych w postaci dwóch bram miejskich, które stoją w starym przebiegu drogi wojewódzkiej. To praktycznie uniemożliwiało dostosowanie tej drogi do odpowiednich standardów, m.in. minimalnej szerokości 6 m.


Ograniczona skrajnia pionowa i pozioma drogi, powodowała, że przez centrum miasta nie mogły przejeżdżać samochody ciężarowe powyżej 8 ton. Cały ruch tych pojazdów na trasie Lipiany - Barlinek przejmowała powiatowa ul. Myśliborska, jednak  brak robót modernizacyjnych na tej drodze, doprowadził do znacznej dewastacji jej nawierzchni. Po przejęciu tego odcinka,  Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach tymczasowo wprowadził tu dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze i zaproponował rozpoczęcie w tym roku przebudowy tego odcinka. Propozycja ta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa.

Przebudowę zaplanowano dwuetapowo. Na przebudowę 1,6-kilometrowego odcinka zarezerwowano w tym roku 800 tys. zł. W pierwszym etapie, zostaną sfrezowane zniszczone warstwy bitumiczne, konstrukcja jezdni zostanie wyrównana i wzmocniona masami bitumicznymi, a na odcinku zamiejskim ułożona zostanie warstwa ścieralna wraz z oznakowaniem poziomym. Przewidziano też regulację poboczy. Roboty budowlane zgodnie z ogłoszonym przetargiem mają zostać zakończone w sierpniu tego roku.

Warto wspomnieć, że ZZDW w Koszalinie, od momentu powstania w 1999 r., wykonał na terenie Gminy Lipiany w ciągu drogi wojewódzkiej 156  szereg prac modernizacyjnych – dokończono  przebudowę odcinka miejskiego, czyli ulic Mickiewicza i Mostowej wraz z remontem przejazdu pod obu bramami miejskimi, przebudowano  skrzyżowanie zwykłe ulic: Mostowej,  Barlineckiej i Myśliborskiej na rondo wraz z przebudową ulicy Barlineckiej, przebudowano też odcinek zamiejski do granicy gminy/powiatu oraz  zbudowano ciąg pieszy przez całą miejscowość Jedlice.

Po planowanej aktualnie przebudowie  ul. Myśliborskiej, cała DW nr 156 przebiegająca przez teren Gminy Lipiany, będzie w dobrym stanie technicznym, wymagającym jedynie bieżącego utrzymania.
                                                                       
Dodajmy jeszcze, że przejęcie ul. Myśliborskiej w Lipianach to kolejna zmiana w sieci dróg wojewódzkich na terenie tej gminy, po przejęciu od 1 stycznia 2016 r. przez ZZDW, odcinka starej drogi krajowej nr 3 (obecnie drogi wojewódzkiej nr 119).
Aktualna sieć dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Lipiany

Zmiany w sieci drogowej są konsekwencją tzw. ustawy kaskadowej (obowiązującej od maja 2014 r.), która przewiduje, że po zbudowaniu nowej drogi krajowej, w tym wypadku chodziło o S3, jej stary przebieg przechodzi pod Zarząd niższego szczebla. Ustawa kaskadowa miała naprawić wcześniejsze regulacje prawne, zgodnie z którymi po zbudowaniu nowej drogi, jej stary przebieg przejmowały gminy, przez które droga przebiegała. Gminy zostały obciążone bardzo dużymi kosztami utrzymania dróg, które nie miały charakteru dróg gminnych. Efektem była postępująca degradacja tych dróg, wynikająca z braku środków na ich utrzymanie. Gmina Lipiany administrowała starym przebiegiem DK nr 3 (obecnie DW nr 119) od 1.01.2011 r., do października 2015 r. Pod koniec 2015 r. Rejon Dróg w Pyrzycach przejął łącznie około 50 km starej trójki przebiegającej przez tereny gmin: Bielice, Pyrzyce, Lipiany, Myślibórz i Nowogródek.
                                                                      
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl