Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kolizje ze zwierzętami na drogach wojewódzkich

W tym roku do ZZDW wpłynęło już 21 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami na drogach wojewódzkich. W całym ubiegłym roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich odnotował łącznie 37 takich zdarzeń, rok wcześniej było ich 28. Wszystkie zgłaszane wobec Zarządu roszczenia z tytułu szkód poniesionych przez kierowców zostały oddalone.

 
Artykuł z dnia: 2017-05-31 15:40

Kierowcy liczą zawsze na uzyskanie odszkodowania, chociaż przepisy od lat są takie same i praktycznie uniemożliwiają uznawanie przez ZZDW roszczeń. Przede wszystkim dlatego, że Zarządcy Dróg bardzo rygorystycznie przestrzegają prawa i ustawiają znaki ostrzegawcze o dzikich zwierzętach, gdy tylko otrzymują informację o możliwym niebezpieczeństwie. Zasadniczym problemem przy zderzeniach ze zwierzętami jest to, że może do nich dojść nie tylko w lasach, ale praktycznie wszędzie.

Tymczasem zgłoszeń o kolizjach ze zwierzętami przybywa z roku na rok, prawdopodobnie proporcjonalnie do wzrostu ruchu pojazdów na drogach.
W tym roku dwukrotnie do takich wypadków doszło na drogach woj. nr: 106, 107, 142 i 160 i to zarówno na terenach niezalesionych jak i na za