Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Projekty kolejnych odcinków tras rowerowych w Zachodniopomorskim

ZZDW ogłasza kolejne przetargi na projekty odcinków tras rowerowych, które stworzą w przyszłości jednolitą Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego . Całe zadanie jest  realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 
Artykuł z dnia: 2017-07-31 18:37

- Mamy środek wakacji, ale nie zwalniamy prac nad trasami rowerowymi Pomorza Zachodniego. Kolejne kilometry czekają na zaprojektowanie. Kilometry niezwykle atrakcyjne, bo tuż nad Bałtykiem, nad Zalewem, nad jeziorem w Barlinku. Wszystkie w pobliżu kąpielisk, czyli tego co w wakacje cieszy się największą popularnością. Pełne przygód rowerowe wyprawy będą świetnym uzupełnieniem naszych naturalnych atutów, a nie zapominajmy także o licznych zabytkach, które na trasach rowerowych będzie można zobaczyć. Projektanci, do dzieła. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


Przypomnijmy, że Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, będzie składała się z czterech głównych tras rowerowych:  Velo Baltica (I), Trasy Pojezierzy Zachodnich (II), Starego Kolejowego Szlaku (III) i Trasy Zielonego Pogranicza (IV).
 
Projekty objęte przetargami dotyczą odcinków, które będą łącznikami istniejących tras, oraz odcinków, które wymagają modernizacji i jednolitego oznakowania.


I.    Velo Baltica 


DOKUMENTACJA DLA ZADANIA pn. Rozbudowa drogi woj. nr 102 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Międzyzdroje – Wisełka
Długość projektowanej trasy, która będzie składać się z dwóch odcinków będzie miała 10,9 km.
Na pierwszym z odcinków, o długości 2,4 km, przewidziano zmianę oznakowania i organizacji ruchu. Odcinek ten rozpoczyna się na rondzie będącym skrzyżowaniem ulic Gryfa Pomorskiego, Dąbrówki i Polnej.  Jest to też miejsce gdzie rozwidlają się trasy Velo Baltica (przebiegająca w układzie zachód-wschód) oraz trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego (przebiegająca w układzie zachód-południe)

Dalej projektowany odcinek biegnie ulicami Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Spokojną, Bohaterów Warszawy, Promenadą Gwiazd, Ludową, Tysiąclecia Państwa Polskiego i Turystyczną.

Drugi odcinek o długości ponad  8,4 km będzie nową, wydzieloną  trasą rowerową, w pasie drogi wojewódzkiej nr 102 lub wzdłuż tego pasa. Odcinek ten rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z DW nr 102. Z powodu zbyt małej szerokości pasa drogowego, ścieżka będzie musiała zostać poprowadzona po terenie należącym do Wolińskiego Parku Narodowego. Przewiduje się tu lekką deniwelację terenu, by trasa nie była zbyt uciążliwa dla rowerzystów. Założono, że droga dla rowerów będzie mieć nawierzchnię bitumiczną i szerokość od 2 do 3 m, w zależności od możliwości terenowych.

Koniec opracowania przewidziano w pasie drogi wojewódzkiej nr 102, na granicy gmin Międzyzdroje i Wolin, przed  Wisełką.
Termin składania ofert  do dnia 09.08.2017r
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.11.2018r


DOKUMENTACJI DLA ZADANIA pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Dziwnów – Mrzeżyno.
Projektowana trasa rowerowa wiedzie przez gminy: Dziwnów, Rewal  i  Trzebiatów i ma łącznie 34,3 km.  Rozpoczyna się w Dziwnowie przed wjazdem na most zwodzony nad Dziwną.

Cała  inwestycja została podzielona na odcinki,  z których część wyłączono z opracowania. Dotyczy to fragmentów, na które dokumentację opracowała gmina Rewal  oraz objętych przebudową drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku  Łukęcin-Lędzin. Na wybranych odcinkach planowane są remonty nawierzchni, a na skrzyżowaniach środki uspokojenia ruchu. Łączna długość  odcinków, które zostaną zbudowane to ponad 6,2 km, natomiast na długości 28 km zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie kierunkowe. Koniec opracowania to teren leśny przed zamkniętym terenem poligonu w gminie Trzebiatów.
Termin składania ofert  do dnia 09.08.2017r
Termin zakończenia usługi: do dnia 28.09.2018r


II.    Trasa Pojezierzy Zachodnich


 
DOKUMENTACJI DLA ZADANIA pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Barlinek, w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez Barlinek.
W Barlinku trasa rowerowa będzie drugim z zadań realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-20. Oprócz powstającej aktualnie obwodnicy, która została zaprojektowana po nasypie nieczynnej linii kolejowej, nowa ścieżka rowerowa będzie wiodła południową częścią miasta, przez park im. Emanuela Laskera, nad brzegiem jez. Barlineckiego i wzdłuż ulicy Jeziornej.

Trasa rowerowa, której początek wyznaczono na skrzyżowaniu DW nr 156 i torowiska nieczynnej linii kolejowej, które już w przyszłym roku stanie się nową DW nr 151, będzie biegła po aktualnym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. 31 stycznia (DW nr 156).

Na pierwszym odcinku, zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie i bezpieczny przejazd przez ul. Stodolną. Wzdłuż ul. Jeziornej znajduje się wąski ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie letnim dochodzi do kolizji ruchu pieszego i rowerowego.  Na odcinku tym zaprojektowana zostanie nowa organizacji ruchu.

Dalej trasa rowerowa będzie wiodła wzdłuż murów obronnych i aleją parkową. Tu, podobnie jak na ulicach Szpitalnej i Mickiewicza, również powstanie nowe oznakowanie. Na ostatnim odcinku powstanie nowy, bitumiczny ciąg pieszo- rowerowy  bądź droga dla rowerów.

Termin składania ofert:  2017-08-17
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.03.2018 r.

V. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
Trasa rowerowa Wokół Zalewu Szczecińskiego wytyczona została po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Po stronie niemieckiej prowadzi  najczęściej po ścieżkach rowerowych, natomiast w części polskiej drogami publicznymi. Trasę włączono do Sieci Tras Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego. Jej  przebieg pokrywa się częściowo  z fragmentem projektowanej Trasy Zielonego Pogranicza (IV). Cała pętla ma 272 km.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  111 na odcinku Krępsko-Budzeń, polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie – Stepnica

 

Projektowany przebieg rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Modrzewie. W tym miejscu będzie się kończyć droga dla rowerów, budowana na wale przeciwpowodziowym wzdłuż Iny.
Poszczególne odcinki projektowanej trasy prowadzą drogami o małym natężeniu ruchu z nawierzchnią z kruszywa lub płyt typu YOMB. Na tych odcinkach konieczne będzie zaprojektowanie nowego oznakowania. Ponadto wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 111, na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad 4,2 km, przewidziano wydzieloną drogę dla rowerów. Natomiast na ponad kilometrowym odcinku drogi leśnej założono miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznej. Trasa biegnie też częściowo po nasypie kolejowym, gdzie pozostawiona zostanie nawierzchnia z kruszywa i zaprojektowane nowe oznakowanie.
Termin składania ofert: 16.08.2017
Termin zakończenia usługi: do dnia 30.11.2018r.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl