Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Wysokie stany wody na rzekach utrudniają remonty i przebudowy mostów

Remont mostu na Redze koło miejscowości Strzmiele, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 jest już na półmetku. Obiekt powstał w latach 30-tych XX wieku.

Artykuł z dnia: 2017-08-09 16:42

Zadanie jest jednym z trzech zadań mostowych, zaplanowanych na ten rok przez ZZDW, które finansowane jest z budżetu własnego Zarządu Dróg. Obiekt znajduje się na granicy dwóch gmin: Łobez i Radowo Małe, na obszarze chronionym Natura 2000 „Dorzecze Regi”.

80-letni most, który przechodzi gruntowny remont, jest konstrukcją dwuprzęsłową, o długości blisko 28 metrów i szerokości jezdni 7,3 m. Prowadzony właśnie remont obejmuje przyczółki, skrzydła, filar oraz płytę mostu. Z uwagi na wciąż utrzymujący się wysoki poziom wody na Redze, wykonawca - firma APEX-ROBOZIEM ze Stargardu, musi część prac odłożyć na później. Chodzi między innymi o wykonanie napraw przyczółków i filara poniżej poziomu terenu, umocnienie brzegów rzeki gabionami (kosze wypełnione kamieniami) oraz nowe ściany oporowe utrzymujące nasyp drogowy w obrębie przyczółków. 

 

Opóźnienia w pracach z powodu wysokiego stanu wody na Redze, występują również na drugim przebudowywanym aktualnie moście – w Łobzie w ciągu DW nr 151.

Mimo dużego zakresu prac, most w Strzmielu jest cały czas przejezdny, gdyż remont prowadzony jest połówkami jezdni. Po zaizolowaniu płyty mostu i położeniu pierwszej warstwy bitumicznej oraz zamontowaniu barier, kierowcy mogą już przejeżdżać wyremontowaną połową mostu.

W miejscu prac, ruch odbywa się wahadłowo i obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Roboty budowlane mają zostać zakończone w połowie października tego roku.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl