Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

33 mln zł na przebudowę dróg wojewódzkich w Choszcznie

W Choszcznie podpisano porozumienie dotyczące przebudowy ulic Władysława Jagiełly i Dąbrowszczaków, znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich nr 175 i 160. Województwo zainwestuje w to przedsięwzięcie prawie 21 mln zł, natomiast niespełna 7 mln zł, dołoży gmina Choszczno. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Artykuł z dnia: 2017-08-26 19:43

- Dobre drogi, chodniki i ścieżki rowerowe nie tylko usprawniają transport, ale także zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dziś robimy pierwszy milowy krok do tego aby zwiększyć komfort życia lokalnej społeczności oraz osób przejeżdżających przez Choszczno – powiedział wicemarszałek  województwa Tomasz Sobieraj. Marszałek dodał, że to bardzo duże, trudne i kosztowne zadanie, gdyż przebudowa 2,2 km kosztować będzie blisko 33 mln zł.

 
Ulica Władysława Jagiełły, to jedna z dwóch głównych arterii miasta. Od lat problemem był tu  brak kanalizacji deszczowej oraz ciągłe awarie starej sieci wodociągowej, które utrudniały życie mieszkańcom. Zanim doszło do porozumienia między województwem a gminą, ta ostatnia wykonała szereg niezbędnych inwestycji, w tym przebudowę sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej, dokumentację całej inwestycji oraz wykupiła dwie nieruchomości. Samorząd Choszczna szacuje wartość tych działań na blisko 12 mln złotych, poinformował burmistrz Robert Adamczyk.

Obecnie nawierzchnia ulic Jagiełły i Dąbrowszczaków jest w złym stanie technicznym. Podobnie jest ze zjazdami i chodnikami.

Jak poinformował dyrektor ZZDW Michał Żuber, przebudowa nawierzchni to tylko jeden z elementów planowanej przebudowy. Dla poprawy bezpieczeństwa zaprojektowane zostały elementy spowolnienia ruchu. Na odcinku tym, powstaną wyspy kanalizujące ruch i azyle dla pieszych. Przebudowanych zostanie też szereg skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną sieci wodociągowe i gazowe, infrastruktura elektryczna i telekomunikacyjna. W związku z przebudową ulic, do rozbiórki przeznaczono dwa budynki przy ul. Jagiełły.

Podpisy pod porozumieniem, które pozwoli uregulować zasady współpracy i podziału kosztów złożyli wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz Gminy Choszczno Robert Adamczyk. Podmiotem wiodącym zostanie województwo, w imieniu którego działać będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. ZZDW w czasie podpisywania porozumienia reprezentował dyrektor Michał Żuber.

Porozumienie pozwoli przygotować i przeprowadzić procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę robót oraz podmiot pełniący nadzór inwestorski i nadzór autorski.
Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu dwóch lat.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl