Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Jeszcze w tym roku ruszą przetargi na przebudowy 4 odcinków drogowych

30 km odcinków szlakowych dróg wojewódzkich o najniższym standardzie zostanie przebudowanych w ciągu najbliższych 3 lat. Radni wojewódzcy na ostatniej sesji przychylili się do planu przygotowanego przez ZZDW i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa. Jeszcze w tym roku Województwo przeznaczy na ten cel 10 mln zł.

Artykuł z dnia: 2017-09-13 15:47

Chodzi przede wszystkim o wydłużenie trwałości dróg, których podbudowa spełnia kryteria nośności. Poprawione ma być również odprowadzenie wód powierzchniowych z nawierzchni drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego. Działania takie mają zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz komfort poruszania po drogach wojewódzkich, zwłaszcza, że stan nawierzchni dróg zakwalifikowanych do programu, ma najniższą klasę C, czyli ich stan jest po prostu zły.

Jeszcze w tym roku budżetowym przewiduje się przebudowy czterech odcinków dróg wojewódzkich. Są to dwa odcinki drogi nr 120 oraz odcinki dróg nr 151 i 206. Na wszystkich odcinkach przeprowadzone zostaną roboty nawierzchniowe (warstwa wyrównawczo-wiążąca i ścieralna), regulacja poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego.


Na drodze nr 120 przebudowa ma objąć 4-kilometrowy odcinek Gryfino – Wełtyń, od skrzyżowania DW nr 120 z ul. Jana Pawła II w Gryfinie do aktualnej przebudowy przejścia przez Wełtyń, które realizowane jest w ramach programu INTERREG VA. Drugi, 2,3-kilometrowy odcinek Wełtyń-Gardno,  również nawiązuje do aktualnej przebudowy przejścia przez Wełtyń.  Koniec przebudowy przewidziano na rondzie w Gardnie, które łączy drogę nr 120 z drogą krajową S3.

 

Szacowana wartość robót na pierwszym z odcinków wynosi 3 mln 300 tys. zł. a na drugim 2,5 mln zł.

Na drodze nr 151 planowana przebudowa stanowi wydłużenie odcinka przebudowanego w latach 2007-2012 w ramach zadania RPO WZ „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko”.

Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko

Koniec zaplanowano na skrzyżowaniu drogi nr 151 z drogą krajową nr 20. Z tegorocznego zakresu prac wyłączono skrzyżowanie z drogą powiatową i gminną, które wymaga całkowitej przebudowy na rondo.  W ramach robót przewiduje się: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie robót nawierzchniowych (warstwy wyrównawczo-wiążącej i ścieralnej) oraz wykonanie oznakowania poziomego. Długość odcinka przewidzianego do realizacji ma około 800 m, a szacowana wartość robót wynosi milion zł.

Ostatnie zadanie to  przebudowa drogi woj. nr 206 na odcinku Mokre-Nacław. Początek przebudowy zaplanowano na granicy gmin: Sianów i Polanów, a jej koniec przed miejscowością Nacław. Z przebudowy wyłączono odcinek w miejscowości Kościernica, na którym aktualnie trwa przebudowa chodników, a przebudowa nawierzchni planowana jest w przyszłym roku w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów”. Długość odcinka przewidzianego do realizacji ma 4 km, a szacowana wartość planowanych robót wynosi 3.3 mln zł.


Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami „Planu inwestycji transportowych dla województwa zachodniopomorskiego”, który powstał w 2016 r. W ciągu trzech lat województwo ma przeznaczyć na ten cel 30 mln zł. Inwestycje planowane w ramach zadania stanowią uzupełnienie wieloletnich zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach programów RPO WZ na lata 2014 - 2020 oraz INTERREG VA.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl