Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kończą się trzyletnie kontrakty na obsługę mostów zwodzonych

ZZDW wybierze w tym roku nowych operatorów trzech mostów zwodzonych – w Gryfinie, Dziwnowie i Darłowie. Dotychczasowe umowy wygasają z końcem roku,  nowe zostaną podpisane na trzy kolejne lata. Szacunkowa wartość całego kontraktu to ponad 3,9 mln zł.

 
Artykuł z dnia: 2017-09-20 14:34

Most na Odrze Wsch. w Gryfinie znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 prowadzącej od granicy państwowej do Stargardu Szczecińskiego. Jest to most zwodzony o konstrukcji kratowej, trzyprzęsłowej i długości 246 m. W połowie przęsła środkowego znajduje się podnoszony na wysokość 7 m pomost o rozpiętości 8 m, a powyżej konstrukcji dźwigara głównego - kabina sterownicza.

Przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu i dodatkowo na zlecenia Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Chodzi przede wszystkim o przewóz ładunków ponadnormatywnych, które trafiają do elektrowni Dolna Odra. Przęsło podnoszone jest również zimą, gdy po rzece pływają lodołamacze. Na co dzień barki przepływają swobodnie zarówno Odrą Wschodnią jak i Zachodnią. Koszt obsługi i bieżącego utrzymania mostu na Odrze Wsch. oraz mostu granicznego na Odrze Zach. wyniósł w okresie ostatnich trzech lat ponad 305,5 tys zł. ZZDW szacuje wzrost tych kosztów o ponad sto tysiecy złotych.


Drogowy most zwodzony przez rzekę Dziwnę usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w miejscowości Dziwnów. Zapewnia on stałe połączenie wyspy Wolin z lądem.  Most ma konstrukcję stalową, jego ustrój nośny składa się z części ruchomej (przęsła zwodzonego) i 11 przęseł stałych. Przęsło zwodzone, podnoszone za pomocą żurawia, ma rozpiętość 16,4 m. Całkowita długość mostu wynosi 178,75 m, natomiast szerokość 12,2 m. Most przeszedł gruntowną przebudowę w 2012 r. Obejmowała ona wymianę konstrukcji stalowej przęsła zwodzonego, zmianę napędu mechanicznego na hydrauliczny, budowę izbic chroniących podpory oraz remont pozostałych elementów konstrukcji.

Częstotliwość podnoszenie przęsła zwodzonego zależy od ruchu statków. W sezonie czyli od 15.06. do 30.09. odbywa się co 2 godziny w pełnych godzinach parzystych, oraz dodatkowo o 13.00, 17.00, 19.00 i 21.00. Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. Szacunkowa wartość tej części kontraktu wynosi 1,34 mln zł.
 

Trzeci most łączy Darłówko Wsch. z Zach. i znajduje się w ciągu drogi woj. nr 205 Darłowo – Sławno – Bobolice. Jest to  56-metrowy most rozsuwany, który spina dwa brzegi rzeki Wieprzy. Dziś most dopuszczony jest wyłącznie dla ruchu pieszego, ale wymaga 24-godzinnej obsługi. Most otwierany jest o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej. Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych.  Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 091 314-29-76. Tu dotychczasowa, trzyletnia obsługa wyniosła ponad 1,6 mln złotych. W ciagu kolejnych trzech lat, obsługa tego mostu będzie również najkosztowniejsza. ZZDW szacuje wydatki na 2,15 mln zł.

 

We wszystkich przypadkach składający oferty są zobowiązani nie tylko do obsługi technicznej mostów ale również do utrzymania terenu przyległego do obiektów  w tym dojść, dojazdów i terenów zielonych oraz obiektów budowlanych, np. w Darłowie wieży sterowniczej z agregatorownią i pomieszczeń maszynowni (wsch.) oraz wejścia do maszynowni i samej maszynowni po stronie zachodniej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie się przez oferenta doświadczeniem, że obsługiwał co najmniej przez rok mosty zwodzone lub inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, takie jak suwnice lub żurawie czy dźwigi. W Darłowie i Gryfinie wymagane są co najmniej 4-osobowe zespoły, których członkowie muszą być między innymi dopuszczeni do pracy na wysokości. Most w Darłówku wymaga szerszej obsługi.
Termin składania ofert mija 11 października.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl