Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne na drogach wojewódzkich

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:28

W przypadku  zaistnienia  szkody komunikacyjnej  na drogach wojewódzkich, można dokonać  zgłoszenia swoich roszczeń  z tytułu szkód majątkowych lub osobowych wynikłych ze zdarzenia do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich na załączonym formularzu:  Formularz zgłoszenia szkody.

Niedopełnienie tego warunku przez Poszkodowanego spowoduje znaczne wydłużenie procesu odszkodowawczego.
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
W celu uzyskania odszkodowania Poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na Poszkodowanym.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich:
- w okresie 01.01.2024 r. ÷ 31.12.2024 r. w ERGO HESTIA S.A.


Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgłaszający szkodę zostanie powiadomiony przez tut. Zarząd lub ubezpieczyciela zarządcy drogi o decyzji podjętej w sprawie roszczenia.


Informacje w sprawie zgłoszenia szkody można uzyskać telefonicznie lub osobiście we właściwym terytorialnie Rejonie Dróg Wojewódzkich:
1.    RDW Białogard
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
Tel. 94 312 32 71
rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl


2.    RDW Chojna
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. 91 414 15 03
rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl


3.    RDW Drawsko Pom.

ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel. 94 363 39 34
rdw.drawsko@zzdw.koszalin.pl


4.    RDW Gryfice
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
Tel. 91 384 27 20
rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl


5.    RDW Koszalin
ul. Szczecińska 31c, 75-122 Koszalin
Tel 94 341 96 13

rdw.koszalin@zzdw.koszalin.pl


6.    RDW Pyrzyce
ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 570 38 39
rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl


7.    RDW Stargard
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
Tel. 91 834 04 35
rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl


Termin załatwienia sprawy: 
Termin załatwienia sprawy do miesiąca, termin może ulec wydłużeniu z uwagi na szczególnie skomplikowaną sprawę lub konieczności uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

Jednocześnie informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Ponadto dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod numerem telefonu 94-71-25-653.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl