Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - kolejne inwestycje

Trwają przetargi na budowy trzech kolejnych odcinków dróg rowerowych, które w przyszłości utworzą Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Ścieżki, których budowa powinna ruszyć w przyszłym roku, to dwa odcinki Trasy Pojezierzy Zachodnich biegnącej przez centralną i południową część województwa z zachodu na wschód oraz odcinek Trasy Velo Baltica.

 
Artykuł z dnia: 2017-10-24 22:54

Projektowana w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierzy Zachodnich ma dwie odnogi - jedną biegnącą od granicy z Niemcami przez Szczecin, Stargard Szczeciński w kierunku pojezierza Ińskiego i drugą od granicy z Niemcami w okolicach Cedyni, przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno w kierunku Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej trasa przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka, a w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem pomorskim.

Trasa łączy główne ośrodki miejskie (Szczecin, Stargard Szczeciński) z największym miastem leżącym przy wschodniej granicy województwa – Szczecinkiem. Prowadzi przez Parki Krajobrazowe - Cedyński, Barlinecko - Gorzowski, Iński i Drawski oraz obszary o wysokich walorach krajobrazowych i bardzo gęstej sieci lokalnych szlaków rowerowych (na mapie 20 i 20A).


BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU DZIKOWO-BARLINEK
Termin składania ofert: 24-11-2017
Termin zakończenia robót budowlanych: 17-08-2018 rProjekt zakłada wykorzystanie nieczynnej już trasy kolejowej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 na terenie gminy Barlinek, w powiecie myśliborskim. Na dawnym torowisku nie ma już torów, ale przebieg linii kolejowej wyznaczają utwardzone nasypy i drzewa rosnące na granicy działek.


Trasę tę podzielono na 2 odcinki, o łącznej długości 5,9 km. Pierwszy o dł. ok. 4,6 km zaczyna się na skrzyżowaniu toru kolejowego z brukową drogą gminną w miejscowości Dzikowo.

Droga rowerowa na pierwszym odcinku będzie przebiegała przez tereny rolne i łąkowe oraz teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka będzie można wyjechać na drogę woj. nr 156.

Na trasie znajduje się również wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek o dł. ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych.

Ten odcinek również dochodzi do drogi woj. nr 156. Zgodnie z koncepcją na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o zmiennej szerokości od 2 -2,5 m. Na całym odcinku przewiduje się nawierzchnię bitumiczną.


BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU IŃSKO-STORKOWO
Termin składania ofert: 31-10-2017
Termin zakończenia usługi: 17-07-2018 r.


Droga dla rowerów zostanie poprowadzona  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Storkowo i drogi powiatowej w Storkowie. Jej początek znajdzie się przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w dzielnicy Ińska – Rybionku.

 

Droga wojewódzka na odcinku szlakowym pomiędzy Ińskiem a Storkowem została w ostatnim czasie przebudowana wraz z budową obwodnicy Storkowa, dzięki temu istnieje tu możliwość budowy ścieżki bez ingerencji w tereny sąsiadujące z drogą. Obszar niezabudowany to w większości tereny uprawne. Koniec nowej ścieżki zaplanowano za Storkowem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica.  Cały ten teren znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Nowa ścieżka będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną. Długość  odcinka wynosi ok. 2,67 km

Trzeci przetarg dotyczy Trasy Velo Baltica (10 i 13), która przebiega od Świnoujścia przez szereg miejscowości nadmorskich, do granicy województwa zachodniopomorskiego z województwem pomorskim. Stanowi ona część dwóch międzynarodowych tras EuroVelo (EV 10 -Wokół Bałtyku i EV 13 - Żelaznej Kurtyny). W związku z dużym ruchem turystycznym, infrastruktura rowerowa jest tu najbardziej rozwinięta. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich odcinków dróg.

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU ŁAZY-IWIĘCINO

Termin składania ofert: 10-11-2017
Termin zakończenia robót budowlanych: 17-08-2018 r.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski”, który obejmuje wąski pas nadmorskich borów i lasów mieszanych oraz jezior przymorskich. Charakteryzuje się różnorodnością ekosystemów nadmorskich, bogactwem gniazdowania ptactwa wodnego, licznymi gatunkami rzadkich zespołów roślin oraz ostojami awifauny czyli bocianów białych, kani rdzawych, błotniaków, derkaczy, żurawi, rybitw, łabędzi, kaczek.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Łazy -Osieki – Iwięcino. Składa się ona z dwóch odcinków: Łazy – Osieki o długości ok. 2,27 km, oraz Osieki – Iwięcino długości ok. 4,20 km. Łącznie jest to ok. 6,47 km trasy.

Odcinek pomiędzy Łazami i Osiekami nie ma zabudowy. Ruch rowerzystów odbywa się jezdnią na warunkach ogólnych przepisów kodeksu drogowego. Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna w sezonie letnim, kiedy wraz ze wzrostem ruchu pojazdów samochodowych, zwiększa się również ruch rowerowy. Ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, została zaprojektowana bezpośrednio przy krawędzi istniejącej jezdni, na całym odcinku po lewej, mniej podmokłej stronie drogi.

 

Drugi odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Jeziornej i Bałtyckiej w Osiekach.

Ulica Bałtycka jest drogą powiatowa wykonaną z płyt typu JOMB, które są w złym stanie technicznym.

We wsi Rzepkowo droga częściowo powiatowa i częściowo gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, dalej droga gminna wykonana jest z bruku, a na kolejnym odcinku z płyt JOMB. Na trasie znajduje się jeden przepust.

Koniec odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi z Rzepkowa z drogą woj. nr 203. Ścieżka o szerokości 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną i będzie przebiegać obok istniejącej drogi.
Dodajmy, że na stronie przetargowej ZZDW są również przetargi na kolejne dokumentacje brakujących odcinków sieci tras rowerowych – odcinka  Łubczewo – Wolin - Recław (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego), oraz drogi dla rowerów i oznakowania trasy rowerowej na terenie Pełczyc (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl