Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Most w Łobzie po przebudowie

Zakończył się I etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin- Łobez, czyli przebudowa mostu w Łobzie. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2017-12-05 14:34

 Warto dodać, że trwają prace projektowe dotyczące przebudowy całego, ponad 18 -kilometrowego odcinka Świdwin-Łobez – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Jeśli cały proces przebiegnie sprawnie, w przyszłym roku będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. Do połowy stycznia przyszłego roku, warszawska pracownia ma dostarczyć kompletny projekt wykonawczy.  A to otworzy drogę do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. 

Nowy most powstał w miejscu obiektu, zbudowanego przed 1939 r. Była to konstrukcja żelbetowa, belkowo-płytowa z  jezdnią o nienormatywnej szerokość, wynoszącej 5,8 m.

 
Most po i przed przebudową

Ulewne deszcze skutecznie utrudniały w tym roku pracę drogowcom. Dochodziło do podniesienia stanu wody w rzece, lokalnych podtopień i konieczności wypompowywania przelewającej się przez grodzice wody. Wykonawca musiał miedzy innymi podnieść wysokość zabezpieczeń.

Konstrukcja nowego mostu wykonana została z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „KUJAN” z monolityczną żelbetową płytą oraz monolitycznymi poprzecznicami podporowymi na przyczółkach. Całkowita szerokość nowego obiektu wynosi 12,2 m. Jezdnia ma teraz szerokość 7 m, po obu stronach jezdni są 1,5-metrowe chodniki. Z uwagi na podniesienie konstrukcji nowego mostu o blisko 55 cm, przewidziano niezbędną przebudowę dojazdów i korektę przyległych odcinków ulic.

 

Zakres prac oprócz rozebrania całej konstrukcji starego mostu i budowy nowego, obejmował również umocnienie brzegów rzeki (od górnej wody), odmulenie i pogłębienie koryta rzeki przed i pod mostem.

Przebudowano również jaz, który służy do piętrzenia wody na potrzeby małej elektrowni wodnej. Całkowita wartość projektu to ok. 2,76 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - ok. 2,2 mln zł. Wykonawcą inwestycji była Firma MOST z Sopotu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl