Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Bezpieczniej w Gryfinie i Wełtyniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Pomorskiej i Kolejowej w Gryfinie. Była to jedna z dwóch dużych przebudów odcinków miejskich dróg wojewódzkich, które w tym roku prowadzone były przez ZZDW w ramach tzw. zadań jednorocznych, finansowanych z własnego budżetu.

Artykuł z dnia: 2017-12-07 10:27

Skrzyżowanie w Gryfinie znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Jest to droga biegnąca od granicy polsko-niemieckiej w Gryfinie do miejscowości Kobylanka, znajdującej się przy drodze krajowej nr 10.


Istniejące na tej drodze skrzyżowanie przebudowano na rondo. Roboty budowlane kosztowały blisko 2.6 miliona złotych.

W środę, 6 grudnia inwestycje odwiedził marszałek Olgierd Geblewicz oraz radna województwa Ewa Dudar


Droga nr 120 jest sukcesywnie przebudowywana i modernizowana przez ZZDW.  Udaje się to między innymi dzięki środkom unijnym, pochodzącym z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG.


Dzięki wsparciu z unijnego programu INTERREG III A,  w latach 2006-2007, przeprowadzono kompleksowy remont mostu na Odrze Wsch w Gryfinie. Wartość tej inwestycji wyniosła wówczas 6,95 mln zł. W latach 2011-12 do INTERREGU został zakwalifikowany remont mostu na Odrze Zach.  Ten remont kosztował blisko 6,2 mln zł.

Trwający obecnie INTERREG VA, umożliwił kończącą się właśnie przebudowę drogi nr 120 w Wełtyniu w gminie Gryfino.

Przebudowa przejścia przez Wełtyń jest jednym z  dziewięciu  zadań, które ZZDW chce realizować wspólnie z partnerami  niemieckimi w ramach Interregu VA. Dofinansowanie takich projektów, wpierających przygraniczne inwestycje, sięga nawet 95% ich wartości.

Projekt polega na  przebudowie 2,6-kilometrowego odcinka.  Przebudowano tu cały szereg skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi, a także dużą liczbę prywatnych i publicznych zjazdów. W jednym przypadku – na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną - powstało rondo.


Droga została poszerzona do 9 metrów, wzdłuż niej powstała ścieżka rowerowa oraz uporządkowano ciągi piesze. Wprowadzono elementy spowalniające ruch i azyle dla pieszych. Zbudowano też  nową kanalizację deszczową i oświetlenie oraz przebudowano sieć teletechniczną i energetyczną. 
Wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska SA.

Kolejną inwestycją na drodze nr 120, jaka prowadzona jest w tym roku, jest przebudowa odcinka Gryfino-Gardno z wyłączeniem Wełtynia.


Inwestycja realizowana jest w ramach „Przebudowy odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”. 10 mln zł z budżetu województwa przeznaczono na przebudowy trzech odcinków w rejonach Chojny, Drawska Pomorskiego i Koszalina. Odcinak Gryfino-Gardno o długości 6,25 km, będzie kosztował 5,8 mln zł.

Przebudowa obejmuje frezowanie nawierzchni, położenie nowych warstw bitumicznych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl