Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

„Akcja Zima” na zachodniopomorskiech drogach wojewódzkich

Analiza prognoz pogody i monitoring stanu nawierzchni na drogach wojewódzkich to główne zadania ZZDW podczas „Akcji Zima”. Sprzęt wykorzystywany do „Akcji Zima” utrzymywany jest w stałej gotowości.

Artykuł z dnia: 2017-12-19 13:01

Dodatkowo, uwzględniając aktualne prognozy pogody, w Rejonach Dróg Wojewódzkich oraz w siedzibie ZZDW w Koszalinie, prowadzone są dyżury w systemie jedno, dwu lub trzyzmianowym (w zależności od możliwej do wystąpienia sytuacji na drogach).

Mimo, że temperatura w grudniu jest niemal cały czas dodatnia i tylko lokalnie przez kilka dni wystąpiły niewielkie opady śniegu, to przy utrzymującej się dużej wilgotności powietrza, istnieje zagrożenie wystąpienia na drodze gołoledzi. W przypadku wystąpienia na drogach niekorzystnych warunków atmosferycznych, w Rejonach Dróg Wojewódzkich podejmowane są decyzje dotyczące pracy sprzętu. W tym roku na drogach wojewódzkich mogą w każdej chwili pracować 64 solarki z pługami, ponad 120 pługów, 10 piaskarek oraz kilkadziesiąt równiarek i spycharek. Przy znaczących utrudnieniach w ruchu mogą zostać wprowadzone również pługi wirnikowe. Za  utrzymanie dróg odpowiadają  w tym roku 23 podmioty gospodarcze.

Kierowcy powinni jednak pamiętać, że „Akcja Zima” nie polega na całkowitej likwidacji skutków zimy, ale na ich łagodzeniu. Firmy, które podpisały umowy z ZZDW,  mają ściśle określone zadania wynikające z przyjętych standardów w jakich mają być utrzymywane dane odcinki dróg wojewódzkich.

W całym województwie sieć dróg wojewódzkich jest  podzielona na trzy standardy odśnieżania. W tzw. II standardzie jezdnia musi być odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. Może na niej występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu. W tym standardzie utrzymywanych jest 347 km dróg wojewódzkich.,

III standard odśnieżania obowiązuje na ponad tysiącu trzystu kilometrach dróg, które są odśnieżane na całej szerokości, natomiast posypywane na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych oraz odcinkach o pochyleniu większym niż 4%.

451 km dróg wojewódzkich  jest utrzymywana w IV-tym standardzie odśnieżania. Tu po intensywnych opadach, dopuszcza się pozostawienie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz zasp czasowo utrudniających ruch drogowy.

Od kilku lat zimy na Pomorzu Zach. są wyjątkowo łagodne i mało uciążliwe.  Ostatnia, bardzo ciężka zima wystąpiła w 2013 r. Usuwanie jej skutków na drogach wojewódzkich kosztowało wówczas blisko 19 mln zł. W kolejnych latach, koszty te wahały się od 6,5  do 8,1 mln zł.

Stan nawierzchni można sprawdzić na mapie : http://www.zzdw.koszalin.pl/html/drogi-zima

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg krajowych, ekspresowych i autostrad można również uzyskać w:
•    Punkcie Informacji Drogowej w Oddziale GDDKiA w Szczecinie  tel. (91) 43-25-314
a informacje dotyczące utrzymania dróg wojewódzkich w:
•    Biurze ZZDW w Koszalinie tel. (94) 34-27-831 lub (94) 34-256-32 lub
 w Rejonach Dróg Wojewódzkich w:

  •              Białogardzie 94 31 23 271,
  •              Chojnie  91 41 41 657,
  •              Drawsku Pomorskim 94 36 33 934,
  •              Gryficach 91 38 42 720,
  •              Koszalinie 94 34 19 616,
  •              Pyrzycach 91 57 03 839,
  •              Stargardzie 91 83 40 435

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl