Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zadania mostowe w 2018 r.

Stary wiadukt w Rzeczycy  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 zostanie w tym roku częściowo rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Zadanie będzie realizowane z budżetu własnego ZZDW w ramach tzw. zadań jednorocznych.

Artykuł z dnia: 2018-02-26 16:42

Co roku ZZDW przeprowadza gruntowne remonty i przebudowy kilku obiektów inżynierskich, w tym mostów. Najwięcej tego typu przebudów prowadzi się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-13 i 2014-20. Wystarczy wspomnieć przebudowę DW nr 203 między Koszalinem a Darłowem. W ciągu kilku ostatnich lat na trasie tej przebudowano z dofinansowaniem unijnym łącznie 9 mostów (na rzekach Uniesta, Polnica, Nowy Rów, Bagiennica i jej kanale w Bukowie Morskim, nad kanałem przepompowni k/Dąbek, nad kanałami: Martwej Wody  i Kanałem D oraz nad rzeką Grabowa).

DW nr 203, rzeka Uniesta

Zadania jednoroczne finansowane są z budżetu własnego ZZDW. Na ogół w ramach tych zadań, remontuje lub przebudowuje się niewielkie obiekty mostowe i przepusty. W minionym roku w ten sposób przebudowano np. mosty: na Redze koło miejscowości Strzmiele w pow. łobeskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 i w miejscowości Barnówko w pow. myśliborskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130.

 

Strzmiele

   Barnówko

W tym roku Wydział Mostów ZZDW zaplanował przebudowy  czterech obiektów: wiaduktu w Rzeczycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 i trzech przepustów- w Maszkowie, również w ciągu DW nr 206, w Krzemiennej w ciągu DW nr 146 i w Rokitach w ciągu DW nr 122.

Wiadukt w Rzeczycy zbudowano przed 1945 rokiem, nad nieczynną już linią kolei wąskotorowej. Przyczółki wiaduktu wykonane są jako pełnościenne betonowe konstrukcje. Na przedłużeniu przyczółków usytuowane są masywne betonowe mury oporowe.

Konstrukcja ze względu na zły stan techniczny i niedostateczną nośność podlegać będzie częściowej rozbiórce. Rozebrana zostanie między innymi cała płyta pomostu, zbudowana z obetonowanych  stalowych dźwigarów, a także częściowo betonowe przyczółki i mury oporowe.
W trakcie przebudowy jezdnia na wiadukcie zostanie poszerzona do 7 m, z metrowymi poboczami po obu stronach.

Na czas realizacji robót, ruch na drodze będzie odbywał się wahadłowo połową jezdni.


Trzy przewidziane w tym roku do przebudowy przepusty zostaną natomiast wykonane z rur stalowych spiralnie karbowanych. W Rokitach konstrukcję przepustu stanowi w tej chwili monolityczna rama żelbetowa. Przepust w Maszkowie, który odprowadza wody z rowu melioracyjnego wykonany jest z rury z kręgów betonowych.

Maszkowo

W Krzemiennej, przez którą przepływa rzeka Dobra, nowy przepust powstanie  zamiast dwóch dotychczasowych.


  Krzemienna

Oba zbudowano z rur żelbetowych. Kręgi tych przepustów nierównomiernie osiadały, tworząc na stykach pionowe i poziome uskoki i szczeliny. Przez te pęknięcia, grunt z nasypu drogowego osypuje się lub jest wypłukiwany do wnętrza przepustów, powodując osiadanie skarp i nasypu drogowego. Ponieważ na proces ten mają wpływ rozrastające się bryły korzeniowe drzew rosnących nad przepustami, przewidziano ich wycinkę.

Przypomnijmy, że ZZDW zarządza 1562 obiektami inżynierskimi, z czego 217 stanowią obiekty mostowe i tunele.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl