Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Coraz bliżej przebudowy ulic w centrum Choszczna

Dwóch wykonawców zgłosiło się do przetargu na przebudowę dwóch ulic znajdujących się w ciągach dróg wojewódzkich nr 160 i 175 w Choszcznie. Przewidziany do przebudowy odcinek ma łącznie 2,4 km długości. Zadanie ma być realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2018-03-19 10:55

W ostatnich latach w Choszcznie, podobnie jak w innych miastach tej wielkości, dało się zauważyć wyraźny wzrost liczby pojazdów.  Pytanie, które pojawia się w przypadku zarządzania siecią drogową brzmi – czy zwiększający się ruch ma charakter lokalny czy tranzytowy? Od tego bowiem zależą plany inwestycyjne – zwiększający się ruch tranzytowy przemawia za budową obwodnic, wzrost ruchu lokalnego wymusza poprawę ciągów komunikacyjnych w miejscowościach, przez które przebiegają drogi wojewódzkie.


Przypomnijmy, że w Choszcznie przecinają się dwie ważne drogi wojewódzkie: biegnąca na południowy – wschód, od drogi krajowej nr 10 do drogi krajowej nr 22 – droga wojewódzka nr 160 i droga wojewódzka nr 151, która jest trasą łączącą od północy Świdwin z Gorzowem Wielkopolskim na południu. W Choszcznie rozpoczyna również swój przebieg, prowadząca do Drawska Pomorskiego droga wojewódzka nr 175.

W 2015 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przeprowadził szczegółowe pomiary ruchu w Choszcznie. Badania miały wskazać na najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno z punktu widzenia Zarządcy, jak i użytkowników dróg. Jeszcze wówczas brano pod uwagę dwa rozwiązania – nową obwodnicę miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 i przejście przez miasto w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160.

Badania pokazały, że na tle innych miast, układ komunikacyjny Choszczna jest bardzo równomiernie obciążony ruchem. Liczba pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta jest zbliżona na wszystkich wlotach i wylotach z miasta, z nieznaczną przewagą południowej części miasta. Ruch ten nie ma jednak charakteru tranzytowego, a większość pojazdów stanowią pojazdy miejscowe i podmiejskie (spośród wszystkich pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z miasta, ponad 61% stanowiły pojazdy docelowe i źródłowe, ponad 20% podmiejskie, a tylko nieco ponad 18% tranzytowe) A to oznacza, że dla miasta najważniejsze są wewnętrzne ciągi komunikacyjne.

- Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia inwestycji tak ważnej dla mieszkańców Choszczna i okolic. Na czekające nas prace drogowe nie patrzymy tylko poprzez pryzmat zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu. Koniecznością jest bowiem kompleksowe usprawnienie układu komunikacyjnego - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W sierpniu minionego roku Województwo Zachodniopomorskie podpisało porozumienie z Gminą Choszczno, w myśl którego przebudowane zostaną ulice Władysława Jagiełły i Drawieńska (dawna Dąbrowszczaków), znajdujące się w ciągu dróg wojewódzkich nr 160 i 175. Gmina ze swojej strony zadeklarowała dokończenie przebudowy gminnego wodociągu i kanalizacji ściekowej. W zawartym porozumieniu 7 mln zł. z gminnego budżetu ma pokryć koszty tych inwestycji.

Ulica Władysława Jagiełły, to jedna z dwóch głównych arterii miasta. Jej nawierzchnia, podobnie jak ulicy Drawieńskiej jest w złym stanie technicznym. Podobnie jest ze zjazdami i chodnikami.


Ul Jagiełły (DW nr 160)


  ul Drawieńska/dawna Dąbrowszczaków (DW nr 175)

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz jako elementy spowolnienia ruchu, na odcinku tym, powstaną wyspy kanalizujące ruch i azyle dla pieszych. Przebudowanych zostanie też szereg skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. Powstaną też nowe ciągi pieszo-rowerowe.

Ceny w przetargu na roboty budowlane wahały się od 25,9 mln zł do 27,6 mln zł. Wykonawca zostanie wyłoniony po zakończeniu postępowania przetargowego. Zadanie powinno zostać zakończone do 30 września 2019 r.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl