Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozpoczyna się budowa drogi rowerowej na odcinku Darłówko – Jarosławiec

W Wiciu koło Jarosławca ZZDW przekazał plac budowy wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 
Artykuł z dnia: 2018-03-22 17:23

Nowa droga rowerowa powstanie w powiecie sławieńskim w gminach Darłowo i Postomino. Jest to kolejny, budowany przez ZZDW, odcinek rowerowej trasy Velo Baltica, która na terenie woj. zachodniopomorskiego biegnie od Świnoujścia przez szereg miejscowości nadmorskich, do granicy z woj. pomorskim – podkreślił dziś w Wiciu dyrektor ZZDW Michał Żuber.


Nowa droga rowerowa, będzie stanowiła część dwóch międzynarodowych tras Euro Velo (EV 10 -Wokół Bałtyku i EV 13 - Żelaznej Kurtyny).

Przebieg nowobudowanej drogi rowerowej zaczyna się około 780 m od kanału łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Do Wicia prowadzi na ogół gruntowa droga,  która przebiega przez tereny leśne.


Warto dodać, że planowana inwestycja znajduje się na południowym skraju Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”, a także na terenie obszaru Natura 2000, tj. objętego ochroną jeziora Kopań.

 
Pierwszy odcinek o długości 2,6 km kończy się na skrzyżowaniu ulic Plażowej i Morskiej w Wiciu. Ulica Plażowa, która jest po przebudowie jest wyłączona z opracowania.
Drugi odcinek Wicie – Jarosławiec przebiega przez las, potem częściowo wzdłuż drogowego odcinka lotniskowego. Droga rowerowa będzie tu miała od 2-5 m szerokości, i miejscami, na dojazdach do posesji, będzie na niej dopuszczony ruch samochodowy.

4,7 – kilometrowy odcinek kończy się na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Leśnej w Jarosławcu. Na całym odcinku przewidziano nawierzchnię bitumiczną.

Ten sam projekt zakłada również budowę krótkiego odcinka w miejscowości Korlino, która położona jest na południe od jeziora Wicko. Tu Velo Baltica odbija na południe, omijając tereny wojskowe nadmorskiego poligonu w Wicku Morskim. Zaprojektowana ścieżka będzie tworzyła skrót w stosunku do przebiegu drogi powiatowej. Łączna długość tego odcinka  ma ok. 600 m. Dziś znajduje się tu droga gruntowa. Nowa droga rowerowa będzie miała szerokość 3 m i będzie służyła również jako dojazd do posesji.

Przypomnijmy, że Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.  W projekcie tym wyznaczono cztery główne trasy, które przebiegać będą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie obszary województwa: Velo Baltica (10), Trasę Pojezierzy Zachodnich (20, 20A), Starego Kolejowego Szlaku (15,15A) i Trasę Zielonego Pogranicza (3).

 

Trasa nr I (Velo Baltica) w związku z dużym ruchem turystycznym, ma najbardziej rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich odcinków dróg. W tej chwili ZZDW prowadzi dwie budowy na tej trasie: odcinek Łazy-Osieki-Iwięcino (koniec budowy 17.08) i odcinek w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu (zakończenie w maju tego roku).

Wykonawcą rozpoczynającej się inwestycji jest firma PBDI Toruń. Wartość robót budowlanych to blisko 5, 28 mln zł (brutto). Prace mają zostać zakończone do 17.08. tego roku.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl