Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kolejne przebudowy dróg wojewódzkich z dofinansowaniem unijnym

W tym roku rozpoczną się dwie ważne przebudowy dróg wojewódzkich w powiecie polickim. Chodzi o przejście drogi wojewódzkiej nr 115 przez Tanowo oraz dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 114 : Brzózki-Trzebież i przejście przez Warnołękę.

Artykuł z dnia: 2018-03-30 10:19

O planach obu inwestycji poinformowali w Tanowie marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dyrektor ZZDW Michał Żuber.

- Obie inwestycje usprawnią ruch w obszarze metropolitalnym Szczecina, zwiększą komfort mieszkańców powiatu polickiego i turystów dojeżdżających do terenów rekreacyjnych – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie będzie drugim projektem drogowym zakwalifikowanym przez Unię Europejską do programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Jest to program, który wspiera inwestycje i przedsięwzięcia na obszarze przygranicznym. Wspólne polsko-niemieckie projekty zlokalizowane między dwoma niemieckimi landami: Meklenburgią/Pomorzem Przednim i Brandenburgią a województwem zachodniopomorskim realizowane są w ten sposób od 2006 rok

W naszym województwie dzięki INTERREGOWI udało się zrealizować do tej pory 5 projektów drogowych – przebudowę dwóch mostów – na Odrze Wsch. i Zach. w Gryfinie oraz przejścia dróg wojewódzkich przez trzy miejscowości: Pilchowo w powiecie polickim oraz Krzywin i Żarczyn w powiecie gryfińskim. Wysokość unijnego dofinansowania sięga w przypadku INTERREGU 85% kosztów inwestycji.

Do nowego konkursu ZZDW przygotował wraz z niemieckimi partnerami 7 własnych propozycji. Jedną z nich jest przebudowa ul. Szczecińskiej w Tanowie w ciągu DW nr 115.

Tanowo pod względem organizacji komunikacji  jest typową „ulicówką”, tzn. główne funkcje komunikacyjne miejscowości spełnia tranzytowa, prowadząca do przejścia granicznego w Dobieszczynie, droga wojewódzka nr 115. W ocenie drogowców  przebudowa drogi jest konieczna z uwagi rosnący ruch, a przede wszystkim występującą tu kolizję ruchu miejscowego i tranzytowego o charakterze międzynarodowym.

                                                                                                                        Ulica Szczecińska w Tanowie

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA, ZZDW prowadzi już przebudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez Wełtyń w powiecie gryfińskim. Zakończenie tej przebudowy zaplanowano w czerwcu tego toku.

Drugi z tematów to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na dwóch odcinkach Brzózki-Trzebież i przejście tej drogi przez Warnołękę.

Przebudowa drogi nr 114 trwa etapami od kilku lat. W 2013 roku ZZDW zakończył pierwszy duży projekt na tej trasie, która przypomnijmy, prowadzi z podszczecińskich Polic do dwóch cenionych miejscowości wypoczynkowych, położonych nad Zalewem Szczecińskim – Trzebieży i Nowego Warpna. 

W ramach tego projektu (RPO WZ na lata 2007-13) przebudowano 7-kilometrowy odcinek od Polic do Uniemyśla.  Na wschodnich obrzeżach Polic powstało wówczas rondo,  przebudowano też mosty nad rzekami Łarpia i Gunica. Wzmocniono też obiekt mostowy nad Kanałem Zrzutowym Zakładów Chemicznych Police.


Pod koniec 2014 roku, w ramach RPO WZ na lata 2007-13, przebudowane zostały 2 kolejne  odcinki tej trasy o łącznej długości 3,5 kilometra: odcinek szlakowy Trzebież –Uniemyśl i miejski w Policach. Na odcinkach tych droga została poszerzona, powstały nowe chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego – wyspy spowalniające ruch i bariery. W Policach przebudowa objęła ulicę Kościuszki od ulicy Wiejskiej do Grunwaldzkiej.

Przygotowywane w tej chwili do kolejnego przetargu plany, zakładają podobny zakres prac jak w poprzednich projektach. W miejscowościach Warnołęka, Brzózki i Trzebież powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Zaplanowano budowę lub przebudowę sześciu zatok autobusowych, chodników oraz budowę elementów spowalniających ruch. Przebudowane zostaną również linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg.


Wartość robót budowlanych w/g kosztorysu inwestorskiego ma wynieść blisko 27,2 mln zł brutto. Całkowita wartość zadania: 34, 8 mln zł brutto

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl