Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

ZZDW wyłonił wykonawców na przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111

Przed wakacjami  ruszą dwie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111, która łączy położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6. Trasa, która co roku wyznaczana jest jako alternatywna droga nad morze, jest systematycznie dostosowywana do standardów drogi wojewódzkiej.

Artykuł z dnia: 2018-04-26 18:05

Odcinek od Modrzewia do drogi krajowej nr 3 wykona firma Strabag za ponad 1,1 mln zł, a przejście drogi wojewódzkiej nr 111 przez miejscowość Kąty – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowogard  za  niespełna milion złotych.

Aktualny przebieg, liczącej  43 km drogi wojewódzkiej nr 111 znajduje się w zarządzie  ZZDW od stycznia 2015 r.  Wcześniej  odcinek Recław –Stepnica był drogą powiatową, natomiast odcinek Stepnica-Modrzewie drogą wojewódzką nr 112.  DW nr 111 przebiegała wówczas od miejscowości Święta nad Odrą do obwodnicy Goleniowa.  Zmiany uporządkowały sieć dróg wojewódzkich w tym rejonie, wymuszając jednocześnie przebudowę całej  111, tak by dostosować ją do standardów drogi wojewódzkiej.

- Systematycznie realizujemy plan stworzenia nowoczesnej, komfortowej trasy alternatywnej nad morze. W tym celu przejmowaliśmy te odcinki, które od lat krok po kroku modernizujemy. Cieszę się, że widać już efekty. Prace, które przeprowadzone zostaną w tym roku znacznie ułatwią poruszanie się w kierunku nadmorskim, ale także będą oddechem dla mieszkańców Stepnicy i okolicznych miejscowości oraz dla dojeżdżających do terenów rekreacyjnych – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przebudowa DW nr 111 trwa etapami od kilku lat, przy czym założono, że dawny odcinek drogi powiatowej zostanie objęty jednym projektem. Dokumentacja jest już na ukończeniu. Zadanie uzyskało pozytywną opinię środowiskową, a to oznacza, że niebawem temat ten będzie gotowy do  przetargu. Warto tu dodać, że na projektowanym 23-kilometrowym odcinku Recław-Stepnica znajduje się szereg wiosek, z których część stanowi  zwarty obszar zabudowany, a trzeba pamiętać, że przebudowy przejść przez miejscowości  są najkosztowniejsze.  Standard drogi nr 111 pozostawia tu jednak wiele do życzeni.

Odcinek od Stepnicy do Modrzewia, który wcześniej był fragmentem drogi wojewódzkiej nr 112,  jest modernizowany od kilku lat etapami. W 2011 r. ZZDW przebudował odcinek Krępsko-Modrzewie, rok później odcinek Kąty-Krępsko. W 2014 r. przebudowywane było blisko kilometrowe przejście drogi nr 111 przez Stepnicę. Największe przebudowy prowadzone były tu w roku 2016,  gdy w trzech etapach udało się przebudować odcinek szlakowy Stepnica-Modrzewie. Łącznie 8,1 km. W 2017 r. przebudowa objęła przejście przez Modrzewie.

Zakres prac na odcinkach objętych rozstrzygniętymi przetargami, podobnie jak dotychczas,  zakłada frezowanie nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, oznakowania poziomego, balustrad energochłonnych oraz utwardzonego pobocza. A także oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów i rowów melioracyjnych.

Oba zadania będą realizowane z budżetu województwa.

Termin zakończenia robot budowlanych przewidziano w obu przypadkach do końca lipca tego roku.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl