Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Roboty utrzymaniowe na drogach wojewódzkich

W całym województwie na drogach wojewódzkich rozpoczęły się wiosenne prace utrzymaniowe.  Część  Rejonów Drogowych przeprowadza jeszcze przetargi na  koszenie traw w pasach drogowych oraz odświeżenie oznakowania  poziomego.

Artykuł z dnia: 2018-06-01 15:25

Roboty utrzymaniowe prowadzone są od wczesnej wiosny do jesieni.  W tym czasie trwają prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe.

Remonty cząstkowe na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie

Poza remontami cząstkowymi nawierzchni drogowych, remontowane są chodniki i pobocza oraz  elementy pozwalające na skuteczne odwodnienie dróg. Tylko w Rejonie Dróg w Białogardzie na remonty cząstkowe zarezerwowano w tym sezonie blisko 400 tys. zł. 100 tys. zł pochłonie tu konserwacja zieleni, czyli koszenie poboczy i renowacja rowów odwadniających, wycinanie krzewów i drzew ograniczających skrajnię pionową i poziomą. A także nowe nasadzenia.

  Nowy sprzęt zakupiony dla Rejonu Dróg w Białogardzie

Warto dodać, że w okresie od jesieni do wiosny tego roku na terenie działania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich posadzono blisko 1800 młodych drzew. Nasadzenia tego typu prowadzone są na podstawie decyzji środowiskowych w miejscach wcześniejszych wycinek. Wymieniono też uszkodzone lub uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe.

Koszenie traw na poboczach na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie

Trzeba pamiętać, że koszty robót utrzymaniowych, które poprawiają bezpieczeństwo, wygląd i trwałość dróg,  rosną wraz z budową nowych dróg i nowych ciągów pieszo-rowerowych. Doposażanie ZZDW w nowy sprzęt jest kluczowe dla  utrzymania tej sieci w odpowiednim standardzie. Dlatego w 2016 r. za blisko 3 mln zł, ZZDW zakupił 11 dużych ciągników z kosiarkami na wysięgnikach hydraulicznych oraz kosiarki do posiadanych już ciągników.Taki sprzęt pozwala na koszenie traw na całej szerokości pasa drogowego.

Nowe ciągniki są wykorzystywane również w okresie zimowym jako sprzęt pomocniczy przy odśnieżaniu dróg i ciągów pieszo-rowerowych. Rok później za ponad 478 tys. zł zakupiono trzy mniejsze ciągniki wraz z osprzętem do koszenia trawników i poboczy dróg rowerowych dla Rejonów Białogard, Gryfice i Koszalin. Wszystkie zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa Zachodniopomorskiego.

W zależności od wyposażenia i struktury zatrudnienia a także polityki poszczególnych Rejonów Drogowych, prace utrzymaniowe wykonywane są we własnym zakresie lub przez firmy zewnętrzne wyłaniane w przetargach. Przetargami objęte są też usługi związane ze sprzątaniem dróg oraz odtworzeniem oznakowania poziomego. W tej chwili trwają przetargi na wyłonienie wykonawcy oznakowania poziomego na terenie działania Regonów Dróg Wojewódzkich w Stargardzie i Drawsku Pom.

W 2017 roku wszystkie prace obejmujące bieżące utrzymanie dróg w województwie zachodniopomorskim pochłonęły około 14,8 mln zł. Dla porównania w 2014 r. prace tego typu kosztowały około 11,4 mln zł.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl