Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Oświadczenie Dyrektora ZZDW DW 152

 

Oświadczenie

W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi podczas spotkania wyborczego kandydata na Burmistrza Połczyna Zdroju Pana Mirosława Pierz, pełniącego w obecnej kadencji funkcję Zastępcy Burmistrza oświadczam, iż: w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej numer 152 pomiędzy Świdwinem a Połczynem Zdrój, wykonawca dokumentacji zobowiązany był do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko, w ramach którego, m.in. przeprowadza się badania natężenia hałasu.

Artykuł z dnia: 2018-10-18 13:16

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż wypowiedź Pana Mirosława Pierza, jakoby inwestycja związana z przebudową drogi numer 152 pomiędzy Świdwinem a Połczynem Zdrój, nie odbyła się, ponieważ przy zlecaniu dokumentacji technicznej nie zapisano w SIWZ że należy zrobić badania środowiskowe i badania natężenia hałasu, wprowadza użytkowników drogi i mieszkańców w błąd oraz jest nieprawdziwa.

Wyjaśniam również, iż projektant wykonujący opracowanie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do Burmistrza Połczyna w dniu 26 lutego 2015r. Stosowaną decyzję Burmistrz Połczyna Zdroju wydał po dwóch latach, tj. w dniu 24 marca 2017r. i dopiero przedmiotowa decyzja umożliwiła podejmowanie dalszych prac projektowych. Tak długi okres oczekiwania na decyzję Burmistrza Połczyna Zdroju spowodował dezaktualizację opracowanej już wcześniej mapy do celów projektowych oraz innych uzgodnień branżowych, co znacznie odsunęło termin realizacji przebudowy.

W świetle powyższych, okoliczności Mirosław Pierz jako zastępca Burmistrza Połczyna Zdroju winien mieć pełną wiedzę, o tym że zrealizowanie inwestycji rok temu było niemożliwe. Dlatego też, kontekst wypowiedzi wskazujący na rzekomo niezrealizowane obietnice odczytuję wyłącznie jako formę agitacji wyborczej opartej na nierzetelnie przedstawianych informacjach.

 

www.zzdw.koszalin.pl/upload/oswiadczenie.pdf

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl