Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zakończona przebudowa DW nr 102 między Dziwnowem i Międzywodziem

Zakończyła się przebudowa  3,9 – kilometrowego odcinka Międzywodzie-Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 Trwa procedura odbiorowa. Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. 

 

Artykuł z dnia: 2018-11-19 21:55

Jest to przebudowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 102, która łączy Międzyzdroje i Kołobrzeg. W październiku 2018 r. ZZDW zakończył przebudowę odcinka Łukęcin – Lędzin.


- To dobre informacje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Droga wojewódzka nr102 jest jednym z głównych szlaków nad Bałtykiem i obciążenie tej drogi w wakacje znacznie wzrasta. Odczuliśmy to, kiedy trwały prace. Cieszę się, że zakończyliśmy kolejny etap. Oznacza to większe bezpieczeństwo i komfort podróży – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Droga wojewódzka nr 102 była jedną z dwóch ostatnich, obok słynnej „berlinki” czyli drogi nr 142, dróg wojewódzkich w regionie, które zostały wykonane z płyt betonowych w latach trzydziestych XX wieku.

Teraz w miejscowościach powstały elementy spowalniające ruch, azyle dla pieszych, nowe zatoki autobusowe i ciągi pieszo-rowerowe.

W Międzywodziu płyty betonowe zostały usunięte, a w ich miejscu powstała nowa, pełna konstrukcja drogi.

Na odcinku szlakowym zachowano dotychczasową szerokość 6 m. ZZDW odstąpił od wykonania poszerzeń, gdyż wysoki poziom wód gruntowych stwarzał ryzyko innego osiadania starego korpusu drogi i ewentualnych poszerzeń.

 

W trakcie przebudowy droga została doprowadzona do odpowiednich standardów, między innymi wykonano brakujące rowy odwadniające i zlikwidowano zawyżone pobocza.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nawierzchnie betonowe stwarzają szereg problemów technicznych. Jednym z takich problemów jest rozszerzalność termiczna betonu, który musi mieć przestrzeń w postaci wypełnionych elastycznym spoiwem przerw dylatacyjnych. Z upływem lat nieremontowane i wypełnione różnymi materiałami szczeliny przestają spełniać swoją funkcję. Brak miejsca, które pozwalałoby rozszerzać się płytom, powoduje ich wypiętrzanie w miejscu styku.

Drugim istotnym problemem jest zjawisko osłabienia nośności podłoża gruntowego. Pod drgającymi płytami, tworzą się miejsca rozpulchnionego gruntu lub przestrzenie bez gruntu. To skutkuje pękaniem i zapadaniem się płyt. Hałas pochodzący z takiej drogi jest bardzo uciążliwy o czym mogli przekonać się nie raz turyści wypoczywający w sąsiedztwie drogi nr 102.

Technologia, którą zastosowano na odcinku szlakowym, to technologia, która w Polsce z uwagi na małą liczbę dróg betonowych jest stosowana bardzo rzadko. Polega ona na położeniu warstwy SAMI czyli elastycznej membrany, która oddziela warstwy podłoża od warstw wierzchnich.

Membrana taka tworzy wytrzymałe na ścinanie połączenie pomiędzy warstwą podbudowy i nakładką z mieszanki mineralno-asfaltowej, ochrania podbudowę przed dalszą degradacją (poprzez uszczelnienie) oraz tworzy elastyczne przykrycie spękań i szczelin.

Koniec przebudowy  odcinka Międzywodzie-Dziwnów to skrzyżowanie przed mostem zwodzonym w Dziwnowie. W miejscu tym powstało rondo.

Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

Koszt robót budowlanych wyniósł 13,25 mln zł. Całkowity koszt zadania (projekt + wykup gruntów + roboty budowlane i nadzory) wyniósł 13,85 mln zł.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl