Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

ZZDW ogłosił przetarg na dokumentację projektową ścieżki rowerowej łączącej podkoszalińskie Karlino z drogą krajową nr 6.

Będzie to kolejny fragment Starego Kolejowego Szlaku – jednej z czterech tras powstających w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Sieć powstaje dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2019-02-15 13:22

Stary Kolejowy Szlak został zaprojektowany jako trasa łącząca nadmorską trasę Velo Baltica z biegnącą równolegle do niej, południową Trasą Pojezierzy Zachodnich.

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego

Na północy trasę można zacząć w dwóch miejscach - Kołobrzegu i podkoszalińskim Mielnie. Rozpoczynające się w tych  punktach odcinki prowadzą na południe i łączą się ze sobą w Białogardzie. Trasa prowadzi dalej w kierunku Połczyna Zdroju. Omija miasto od zachodu i dochodzi do Złocieńca. W mieście tym Stary Kolejowy Szlak przecina  Trasę Pojezierzy Zachodnich. Możemy jednak jechać nim dalej na południe w kierunku Wałcza i do granicy z województwem wielkopolskim. W tym miejscu znajdujemy się już 18 km od Piły. W Pile trasa zostanie połączona ze szlakiem rowerowym R1 i Transwielkopolską Trasą Rowerową.

Nowoprojektowany odcinek Starego  Kolejowego Szlaku łączy się z istniejąca już drogą rowerową po nasypie kolei wąskotorowej, która prowadzi z Karlina do  Gościna.

Drogą rowerowa po nasypie kolei wąskotorowej


Linia kolejowa jaka tędy biegła, powstała  w latach 1909 – 1915, a została zlikwidowana w 1959  r. Pięć lat później została rozebrana. Odcinek objęty dokumentacją ma 2,13 km,  z czego 1,26 km to odcinek do oznakowania, natomiast część inwestycyjna będzie miała długość 869 m. Powstanie tu ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej.

 

W Karlinie projektowany odcinek trasy będzie przebiegać częściowo po ulicach miejskich. A dokładniej ulicami: Moniuszki, Stromą, Bogusława X , po drodze rowerowej przez teren rekreacyjny i ulicami Konopnickiej i Białogardzkiej. Modyfikacji wymaga istniejąca tu organizacja ruchu, w szczególności na krótkim odcinku ul. Konopnickiej, gdzie należy umożliwić dwukierunkowy ruch rowerowy.

Po przekroczeniu Radwi, rozpoczyna się odcinek inwestycyjny. Wzdłuż drogi gminnej powstanie wydzielona droga dla rowerów o szerokości 2 m, która musi być zgodna z   wymogami opracowanymi przez holenderską organizację standaryzacji CROW.  Standardy te zakładają między innymi, że źródła i cele podroży powinny być w 100% dostępne  na rowerze, droga i czas na jej pokonanie rowerem powinny być jak najkrótsze, należy też zapewnić ciągłość organizacji ruchu rowerowego nieprzerywaną przejściami dla pieszych, liniami ciągłymi itp.

Nowy odcinek drogi rowerowej zakończy się przed DK6. Przypomnijmy, że dokumentacja powinna być gotowa do 30.06.2020 r.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl