Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zadania mostowe w 2019 r.

Cztery zadania inżynierskie znalazły się we wstępnym planie tegorocznych zadań, prowadzonych przez Wydział Mostów ZZDW.   Ogłoszono już przetargi na remont mostu koło Truskolasu i  przebudowy trzech przepustów.

 

Artykuł z dnia: 2019-02-20 13:08

Zachodniopomorski  Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza 1562 obiektami inżynierskimi, z czego 217 stanowią mosty i tunele. Utrzymanie tak wielu obiektów w zadowalającym stanie technicznym wymaga systematycznych przeglądów, remontów i w końcu przebudów. W ostatnich latach kompleksowe przebudowy obiektów inżynierskich prowadzone są głównie w trakcie realizacji zadań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Tylko zakończona w minionym roku  przebudowa odcinka DW nr 142 czyli „berlinki” przyniosła przebudowę szeregu tego typu obiektów. Wyremontowano wiadukty oraz dwa mosty - nad rzekami Małką i Iną.  Dwa nieczynne wiadukty i jedno przęsło mostu zostały rozebrane.

Niezależnie od zadań ujętych w RPO WZ, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich każdego roku przeprowadza remonty i przebudowy kilku obiektów w ramach tzw.  zadań jednorocznych i własnego budżetu.  Największym obiektem, na którego remont został ogłoszony już przetarg  jest most koło miejscowości Truskolas, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108.

Jest to jednoprzęsłowy obiekt o długości 12 i szerokości 10,5 m, położony nad rzeką Gardominką.

Zakres prac obejmie tu remont przyczółków i skrzydeł, naprawę uszkodzonych elementów mostu, wzmocnienie, profilację i hydroizolację płyty mostu, wykonanie elementów odwodnienia obiektu, remont odcinka nawierzchni jezdni oraz ustawienie barier ochronnych. Zostanie przeprowadzona również regulacja i umocnienie koryta rzeki.

Zgodnie z założeniami przetargu, remont powinien zostać zakończony do 30 września tego roku. Oferty można składać do 22 lutego.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetarg/i/3730293

Drugi przetarg ogłoszony przez ZZDW obejmuje trzy oddzielne zadania:  budowę przepustów: koło miejscowości Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163, koło Szczecina w ciągu drogi woj. nr 119 oraz przebudowę przepustu w ciągu drogi woj. nr 171 koło miejscowości Równe.

Przewidziane do likwidacji przepusty, mają długą historię i są w stanie technicznym, który nie pozwala na ich przebudowę. Tak jest np. w Szczecinie – Śmierdnicy na terenie Puszczy Bukowej, gdzie istniejąca konstrukcja została zbudowana z kamieni przed blisko 150 laty. Drugą część przepustu, zbudowano z cegły w 1905 r., razem z budową linii kolejowej. Nowy przepust powstanie tu obok istniejącej konstrukcji. Ze względu na wysoki nasyp drogowy na przepuście (ok. 7,00 m), budowa ma być przeprowadzona metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego. Nowy przepust zostanie wykonany z  rur żelbetowych. Zakończenie prac ma nastąpić 30 sierpnia tego roku.

Nowy przepust powstanie również w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz, koło miejscowości Przegonia. Przewiduje się jego wydłużenie i wzmocnienie poprzez wbudowanie rury stalowej spiralnie karbowanej w istniejący przepust z rur żelbetowych. Przebudowa wymaga również remontu nawierzchni drogowej na odcinku 156 m. Tu termin zakończenia prac wyznaczono na 5 sierpnia.

Trzeci przepust znajduje się pod drogą wojewódzką nr 171 koło miejscowości Równe w gminie Grzmiąca.

Jest to przepust ceglany, który został zbudowany na wypływie z jez. Baczyno. Nie będzie tu likwidacji części przelotowej przepustu. W jego światło zostanie wsunięta  rura stalowa, spiralnie karbowana. Prace maja zostać zakończone do 19.08.
Oferty w tym przetargu można składać do 27.02.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl