Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Dwie inwestycjie finansowane dzięki funduszom z Unii Europejskiej z programu INTERREG rozpoczną się jeszcze w tym roku

ZZDW ogłosił dwa przetargi na projekty zakwalifikowane przez Unię Europejską do programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Chodzi o przebudowę i rozbudowę przejścia drogi woj. nr 115 przez Tanowo w powiecie polickim i przebudowę drogi woj. nr 122 przez Krzywin w powiecie gryfińskim.

Artykuł z dnia: 2019-03-08 14:04

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG jest programem, który wspiera inwestycje i przedsięwzięcia na obszarze przygranicznym. Wspólne polsko-niemieckie projekty zlokalizowane między dwoma niemieckimi landami: Meklenburgią/Pomorzem Przednim i Brandenburgią a województwem zachodniopomorskim realizowane są w ten sposób od 2006 roku. 

- W naszym województwie dzięki INTERREGOWI udało się zrealizować do tej pory sześć projektów drogowych. To m.in. przebudowy dwóch mostów – na Odrze Wschodniej i Zachodniej w Gryfinie oraz przejścia dróg wojewódzkich przez miejscowości: Pilchowo w powiecie polickim oraz Krzywin i Żarczyn w powiecie gryfińskim – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj i dodaje - ostatnią z inwestycji, zakończoną w 2017 roku, była przebudowa 2,6-kilometrowego przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez Wełtyń w powiecie gryfińskim.

Kolejną inwestycją, przygotowaną do realizacji przez ZZDW jest przebudowa ul. Szczecińskiej w Tanowie w ciągu DW nr 115.

Tanowo pod względem organizacji komunikacji jest tzw. „ulicówką”, tzn. główne funkcje komunikacyjne miejscowości spełnia tranzytowa, prowadząca do przejścia granicznego w Dobieszczynie, droga wojewódzka nr 115. Przebudowa tej drogi jest konieczna z uwagi rosnący ruch, a przede wszystkim występującą tu kolizję ruchu miejscowego i tranzytowego o charakterze międzynarodowym. Początek przebudowy zaplanowano przed skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 114 i 115 natomiast koniec na północy miejscowości, przed skrzyżowaniem z ul. Gunicką. Odcinek ten ma około 2,4 km długości. 

Skrzyżowanie DW 114 z DW 115 zaprojektowano jako trzywlotowe jednopasowe małe rondo z wyspami kanalizującymi na wlotach.


Dziś miejsce to wygląda w ten sposób:

 

W samej miejscowości istniejące ciągi piesze nie mają swojej kontynuacji, zapewniającej bezpieczne przemieszczanie się pieszych. Poza odcinkami chodników, ruch pieszych odbywa się poboczami gruntowymi. 

Ulica Szczecińska jest w tej chwili odwadniana powierzchniowo, dlatego w czasie deszczu tworzą się duże zastoiska wody. Projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wzdłuż całej ulicy jednostronnego, dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m oraz ciągu pieszego, częściowo oddzielonego pasem zieleni od jezdni.

  Termin składania ofert na przebudowę przejścia przez Tanowo upływa 19 marca 2019 r.

Drugi przetarg dotyczy przebudowy i rozbudowy przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin, położony w powiecie gryfińskim.

Droga wojewódzka nr 122 ma rosnące znaczenie komunikacyjne, gdyż prowadzi do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Zabudowa wsi ma charakter ulicowy. DW nr 122 spełnia tu wszystkie funkcje komunikacyjne.

W poprzedniej edycji INTERREGu, w latach 2010-2011 została przebudowana centralna część miejscowości i była to przebudowa bardzo udana. Przebudowano wówczas 1,2 – kilometrowy, niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich, odcinek ulicy Królewieckiej. Zastosowano tu liczne elementy uspokojenia ruchu,  takie jak wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Poprawiono bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i mieszkańców Krzywina. Projekt przewidywał też budowę kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej i energetycznej, a także ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5, 95 mln zł., z czego dofinansowanie z programu INTERREG IVA (EFRR) – 5,06 mln zł.

Warto dodać, że przebudowie układu drogowego towarzyszyły olbrzymie inwestycje gminne (przebudowa całej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągów, elewacji budynków mieszkalnych, uporządkowanie zieleńców).

Zakres robót w ogłoszonym właśnie przetargu, obejmuje przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin ( etap II) oraz na odcinku Krzywin- Kłodowo. Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie blisko 1,97 km.

Planowane obecnie roboty składają się z dwóch części. Po stronie zachodniej, za przejazdem kolejowym planuje się  przebudowę ulicy na długości 1,2 km. Jest to kontynuacja robót z lat poprzednich, polegająca na przebudowie jezdni ze spowolnieniem ruchu, budowie ciągów pieszo-rowerowych oraz budowie odwodnienia na całej długości.

Szerokość nawierzchni wynosi tu od 5,6 - 6,5 m. Część nawierzchni jest asfaltowa, spękana i odkształcona, a część  wykonana jest z kostki granitowej, również odkształconej. Pobocza gruntowe są zawyżone, brak tu również rowów przydrożnych.

Po stronie wschodniej miejscowości (Krzywin-Kłodkowo) przebudowany ma być odcinek drogi o długości około 0,77 km, położony na nienośnych gruntach. Nasyp drogowy posadowiono tu około 100 lat temu na warstwie gruntów organicznych (torfów), które odkształcają się i zapadają pod wpływem ciężkiego ruchu, wymagając ustabilizowania konstrukcji. Nierówności i nienormatywne łuki poziome stanowią olbrzymie zagrożenie dla ruchu.

Planowane roboty mają decydujące znaczenie dla aktywowania gospodarczego miejscowości, zapewnienia bezpieczeństwa, przede wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu.

Przebudowa ma zostać zakończona do 16 października 2020 r. Oferty można składać do 18 marca.

Warto dodać że, wysokość unijnego dofinansowania do projektów interregowskich sięga 85% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl