Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego przybiera realny kształt

W tym roku ruszy budowa kolejnych odcinków rowerowych tras: Pojezierzy Zachodnich i Starego Kolejowego Szlaku. Rowerzyści będą mogli z nich korzystać przed przyszłorocznymi wakacjami.


 
Artykuł z dnia: 2019-04-24 14:30

Przypomnijmy, że Trasa Pojezierzy Zachodnich (II) ma mieć łącznie około  423  km długości i przebiegać przez malownicze obszary Pojezierzy: Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego.

Jej południowy odcinek, zaczyna się na granicy z Niemcami przy moście kolejowym w Siekierkach, przez który w przyszłości ma zostać poprowadzony szlak rowerowy do Niemiec.


 

Szlak Pojezierzy Zachodnich początkowo prowadzi nasypem nieczynnej linii kolejowej przez Moryń do Trzcińska-Zdroju, gdzie przecina się z Trasą Zielonego Pogranicza.  Budowa tego odcinka zakończyła się w minionym roku. Następnie trasa wiedzie drogami gminnymi i leśnymi przez Dobropole, Góralice i Tchórzno do Myśliborza. Odcinek  Myślibórz - Barlinek-Pełczyce - Choszczno zaplanowano w dużej części po nasypie nieczynnej linii kolejowej i właśnie tego odcinka dotyczą ogłoszone aktualnie przez ZZDW przetargi.

- Systematycznie realizujemy plan stworzenia całej sieci dróg rowerowych oplatających Pomorze Zachodnie. Kolejny ważny fragment wkrótce trafi do realizacji.  To znaczy, że niedługo będziemy mogli na rowerze zwiedzać wyjątkowe zakątki Pojezierza Myśliborskiego. – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Z Choszczna trasa poprowadzi przez Dobrzany, Linówko do Ińska. Pomiędzy Dobrzanami a Linówkiem, we wsi Kozy następuje połączenie z drugą odnogą tej trasy biegnącą ze Szczecina.

Z Ińska trasa wiedzie w kierunku Drawska Pomorskiego, najpierw krótkim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 151 do Storkowa, tam odbija na wschód do Ginawy, gdzie przecina drogę krajową nr 20. Dalej prowadzi głównie po drogach gminnych i leśnych przez miasta Pojezierza Drawskiego, czyli Drawsko Pom, Złocieniec i Czaplinek  do Łubowa i Bornego Sulinowa. Następnie przez Spore do Białego Boru i dalej do granicy województwa. 


Oznakowanie trasy Pojezierzy Zachodnich.

W tym roku, najpierw  rozpocznie się budowa kolejnego blisko 8-kilometrowego odcinka tej trasy.  A dokładniej całe zadanie będzie obejmowało trzy odrębne odcinki – prawie 3 -kilometrowy odcinek Sulimierz-Mostkowo,  kilkudziesięciometrowy w Barlinku i  5 -kilometrowy Pełczyce - Płotno  Powstanie tu nowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m.
 
Odcinek Sulimierz – Mostkowo biegnie najpierw po starotorzu nieczynnej linii kolejowej nr 410 Grzmiąca – Kostrzyn, a potem wzdłuż brukowanej drogi gminnej  w rejonie starego dworca kolejowego w Sulimierzu.
 

Droga gminna zostanie przebudowana i dostosowana do ruchu rowerowego przez zbudowanie dwóch pasów bitumicznych rozdzielonych brukiem. 

Drugi odcinek objęty tym samym przetargiem znajduje się w Barlinku. Tu powstanie nowe oznakowanie trasy rowerowej  przebiegającej ulicami 31 stycznia, Jeziorną, przez Park, Szpitalną, Mickiewicza oraz Pełczycką. Łącznie oznakowany ma zostać 1,8-kilometrowy odcinek.

Przypomnijmy, że w Barlinku trasa rowerowa będzie drugim z zadań realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-20. Pierwszym jest  powstającej aktualnie obwodnica, która została zaprojektowana z wykorzystaniem nasypu nieczynnej linii kolejowej.  Nowa ścieżka rowerowa będzie wiodła południową częścią miasta, przez park im. Emanuela Laskera, nad brzegiem jez. Barlineckiego i wzdłuż ulicy Jeziornej. Jej początek wyznaczono na skrzyżowaniu DW nr 156 i torowiska nieczynnej linii kolejowej, które  w tym roku stanie się właśnie nową DW nr 151.  Dalej będzie biegła po aktualnym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. 31 stycznia (DW nr 156).

 

Na pierwszym odcinku, zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie i bezpieczny przejazd przez ul. Stodolną. Wzdłuż ul. Jeziornej znajduje się wąski ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie letnim dochodzi do kolizji ruchu pieszego i rowerowego.  Na odcinku tym zaprojektowano nową organizację ruchu. Dalej trasa rowerowa będzie wiodła wzdłuż murów obronnych i aleją parkową. Tu, podobnie jak na ulicach Szpitalnej i Mickiewicza, również powstanie nowe oznakowanie. Na ostatnim odcinku powstanie nowa  droga dla rowerów.

W ramach tej samej inwestycji wykonany zostanie również 5 - kilometrowy odcinek Pełczyce-Płotno.

Przebieg zaprojektowanej trasy rowerowej między Pełczycami, Płotnem i Choszcznem

Ten odcinek poprowadzony zostanie również po nasypach nieczynnej linii kolejowej.  Początek inwestycji  zaplanowano w  Pełczycach w rejonie drogi wojewódzkiej nr 151, w miejscu dawnego przejazdu kolejowego.  Na nasypie nie ma już torowiska, a teren porastają samosiejki i nieliczne drzewa i krzewy, które wykonawca będzie musiał usunąć. 
ZZDW szacuje, że wartość całej inwestycji wyniesie około 5 mln zł.  Roboty budowlane powinny zostać zakończone do 15 czerwca 2020 r.

W kolejnym ogłoszonym właśnie przetargu, budowa trasy będzie kontynuowana. Pierwszy z dwóch nowych odcinków nawiąże do poprzedniego zadania -  będzie zaczynał się w Płotnie, a kończył przed Choszcznem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Gleźna.  Drugi zostanie zbudowany między Choszcznem a Pakością wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 160, Długość obu odcinków wyniesie około 11  km. Tu oferty na roboty budowlane można składać do 23 maja.

Na tych odcinkach znajduje się szereg obiektów inżynierskich - są dwa mosty na rzekach Ina i Stara Ina i kilka przepustów usytuowanych w ciągu oraz pod koroną nasypów kolejowych.  Z uwagi na zły stan techniczny mostów, zostaną one rozebrane, a w ich miejscu  powstaną  nowe obiekty inżynierskie, natomiast w pozostałych lokalizacjach wykonane zostaną roboty konserwacyjno - remontowe.  Tu również wykonawca będzie musiał usunąć drzewa i krzewy, zdjąć warstwy humusu, tłucznia kolejowego, a także rozebrać starą infrastrukturę kolejową (rampy kolejowe, podkłady i słupy), Powstanie nowe oświetlenie, urządzenia zabezpieczające ruch oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.
ZZDW przewiduje, że roboty budowlane powinny zakończyć się 30.06.2020r.

Trzeci przetarg dotyczy innej trasy, mianowicie Starego Kolejowego Szlaku, czyli trasy biegnącej z Kołobrzegu i Koszalina, przez Białogard na południe województwa. 

 

Tu nowa droga rowerowa o długości blisko 5 km połączy miejscowości Wardyń Górny i Połczyn Zdrój.

Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej łączącej Białogard, Połczyn Zdrój i Złocieniec na łącznej długości ok. 57,8 km.
Droga będzie przebiegać tu również starym nasypem kolei wąskotorowej. Linia jest częściowo rozebrana, ale znajdują się też odcinki, gdzie są pełne konstrukcje nasypu kolejowego wraz z drewnianymi podkładami, które muszą zostać rozebrane w ramach robót przygotowawczych.

Istniejące obiekty drogowe – przepusty i wiadukty nad nasypem kolejowym przez wiele lat nie były utrzymywane, naprawiane i konserwowane – ale ich stan jest dostateczny. Obiekty te będą naprawiane.

Termin zakończenia robót objętych zamówieniem to 15.06.2020r.

Dodajmy, że aktualnie ZZDW ogłosił również przetarg na dokumentację projektową nowej drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na terenie gminy i miasta Białogard. Jest to również fragment  Starego Kolejowego Szlaku. Oferty można składać do 7 maja.

Przypomnijmy jeszcze, że Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego  buduje cztery trasy:  Velo Baltica, Trasę Pojezierzy Zachodnich , Stary Kolejowy Szlak i Blue Velo.  W ten sposób w najbliższych latach w Zachodniopomorskiem powstanie sieć blisko 1100 km tras rowerowych. Wszystkie zadania mają dofinansowanie unijne sięgające blisko 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Więcej o prowadzonych obecnie przez ZZDW przetargach na stronie:
https://portal.smartpzp.pl/zzdw/module/postepowanie

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl