Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Coraz bliżej przebudowy DW nr 111.

Cztery oferty wpłynęły na przetarg dotyczący największego z dotychczas realizowanych zadań drogowych, zakwalifikowanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.  Chodzi o przebudowę ponad 23-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 111, która biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej nr 3, połączeniem nad morze.

Artykuł z dnia: 2020-04-24 14:53

DW nr 111 to szlak komunikacyjny, który ma znaczenie dla rozwoju miejscowości wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim.  Zakres prac jest duży, gdyż ta dawna droga powiatowa wymaga kompleksowego dostosowania do  standardów drogi wojewódzkiej. Na odcinku, który będzie przebudowywany, znajduje się szereg wiosek, z których część stanowi zwarty obszar zabudowany, a to podnosi koszty inwestycji.

DW nr 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6.  Znaczenie drogi wzrasta latem gdy rośnie ruch turystyczny.

- Mieliśmy jako województwo przeznaczone na ten cel ponad 100 mln zł. Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji związanej z kryzysem epidemiologicznym, firmy budowlane działają, a wyceny ich ofert są zbliżone do naszych prognoz finansowych.  W tych trudnych czasach staramy się mimo wszystko nie wstrzymywać  inwestycji,  by nie szkodzić gospodarce i firmom w regionie –  powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Ogłoszony przetarg obejmuje odcinek od skrzyżowania DW nr 111 ze zjazdem na S3 w Recławiu do skrzyżowania ulic Wolińskiej, Sikorskiego ( wciągu DW nr 111) i Barnima II w Stepniczce.  Przejście DW nr 111 przez Stepniczkę i Stepnicę znajduje się w końcowej fazie projektowania i wejdzie do II etapu tej inwestycji.

Na odcinkach szlakowych przebudowa obejmie poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania, wyprofilowane istniejące rowy drogowe,  zamontowane zostaną nowe drogowe bariery ochronne  oraz wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Na obszarach zabudowanych powstaną  nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. W miejscowościach zaprojektowano nową kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Nastąpi też budowa i przebudowa zatok autobusowych.
Projekt przewiduje również przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

Wysokość ofert jakie wpłynęły na przetarg waha się od nieco ponad 91,7 mln zł do ponad 111,4 mln zł.  Otwarcie ofert  to początek procedury przetargowej, która  musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwestycja ma zostać zakończona w maju 2022 r.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl