Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zmiany w sieci drogowej w zachodniopomorskim - na mapy wraca DW 112

W tym roku w związku z oddaniem do użytku nowych odcinków S6 i S11 zmieniła się sieć drogowa w województwie zachodniopomorskim. Stare przebiegi dróg krajowych, zgodnie z przepisami  tzw. „ustawy kaskadowej”, przeszły pod Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.  ZZDW oddał natomiast część swoich odcinków powiatom.

Artykuł z dnia: 2020-08-07 07:35

„Ustawa kaskadowa” to nowelizacja "Ustawy o drogach publicznych", zmieniająca wcześniejszy model przekazywania dróg. Zgodnie z art. 10 ust. 5: „Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą oddania go do użytkowania, zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.”

Z chwilą oddania do użytkowania nowych odcinków dróg ekspresowych, co miało miejsce w przypadku S6 –  w październiku, a w przypadku S11 – w listopadzie 2019, automatycznie przeszły one pod zarząd ZZDW. W przypadku dalszego przekazywania, tym razem dróg wojewódzkich powiatom, ZZDW musiał czekać najpierw na uchwałę Sejmiku (12 marca 2020), a potem na jej opublikowanie w dzienniku urzędowym, co nastąpiło dopiero 10 kwietnia. W uchwale było zapisane, że zmiany wchodzą w życie po 14 dniach, czyli faktyczne przekazanie dróg nastąpiło pod koniec kwietnia.

Jak widać zmiana sieci wymaga szeregu decyzji administracyjnych. Zarządca, który przejmuje drogę, może wprowadzać na niej zmiany, dopiero po zakończeniu tego procesu. Stąd właśnie tak irytujące kierowców, braki właściwego oznakowania w miejscach zmian sieci drogowej.

Przypomnijmy, że dawna droga krajowa nr 6 nie będzie w całości zarządzana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przyjęto tu zasadę, że sieć dróg wojewódzkich musi stanowić zwartą całość i zachować ciągłość przebiegów.

Drogą wojewódzką nr 112 został odcinek między Koszalinem, a węzłem w Wicimicach, gdzie nowa S6 odbija w kierunku Kołobrzegu (na mapie poniżej - kolor zielony). Zgodnie z przepisami, a dokładniej z art. 25 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, za przebudowę skrzyżowania i zmianę oznakowania odpowiada zarządca drogi wyższej kategorii, czyli w tym wypadku GDDKiA.


Kolor zielony – dawna DK nr 6, po zmianie DW nr 112

O zmianę oznakowania na węźle w Wicimicach i skierowanie pojazdów na nową S6,  ZZDW wnioskował do GDDKiA  już w momencie rozmów dotyczących przekazania całości dokumentów (działki, ewidencji, decyzji). W naszej ocenie oznakowanie z S6 na Płoty powinno pozostać, a przejazd na Koszalin powinien być tylko i wyłącznie pokazany na S6. Ostateczną decyzję podejmuje jednak GDDKiA.

Dodajmy, że w ramach zmian sieci drogowej w naszym województwie, ZZDW oddał Powiatowi Koszalińskiemu 17,3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 168 między Niedalinem i Wyszewem. Powiat Koszaliński przejął też drogę wojewódzką nr 165, biegnącą od DK11 w Mścicach do Mielna, a Powiat Kołobrzeski blisko 5,8-kilometrowy odcinek DW nr 102 między miejscowością Bezpraw a Kołobrzegiem. Do Powiatu Białogardzkiego trafiła natomiast niemal cała DW nr 166. Jest to nieco ponad 7-kilometrowy łącznik pomiędzy Białogardem, a dawną DK6  /obecnie DW 112/. Na mapach odcinki te oznaczono kolorem brązowym).


Odcinek DW nr 168, który został przekazany Powiatowi Koszalińskiemu

Na odcinku Goleniów – Wicimice, gdzie nowa S6 przebiega wzdłuż starego przebiegu DK 6, ZZDW przejął jedynie dwa niewielkie odcinki. W pobliżu Goleniowa przedłużona została o blisko 2 kilometry droga wojewódzka nr 113 w kierunku dojazdu do lotniska Goleniów, a w samych Płotach przejęty i przekształcony w DW nr 108 został ponad półkilometrowego odcinek dawnej DK 6, co pozwoliło na połączenie dróg wojewódzkich nr 108 i 152.

Odcinki oznaczone kolorem zielonym przejęte zostały przez ZZDW

Korekta sieci dróg nastąpiła również w Powiecie Szczecineckim, gdzie oddana została do użytku obwodnica Szczecinka w ciągu S11. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przejął 1,4-kilometrowy odcinek dawnej DK 11, który jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 172 do zjazdu na obwodnicę. Pozostała część dawnej drogi krajowej przebiegającej przez  Szczecinek została przekazana Powiatowi Szczecineckiemu.

Zmiany w województwie nastąpiły łącznie na długości 156,6 kilometrów dróg. ZZDW przejął 66,9 km dróg krajowych, natomiast oddał 89,7 km dróg wojewódzkich łącznie sześciu powiatom. Zmiany nastąpiły w powiatach: koszalińskim, kołobrzeskim, białogardzkim, szczecineckim, goleniowskim i gryfickim. Największe w koszalińskim, bo dotyczące 42,7 kilometrów dróg.
Dodajmy, że w zeszłym roku mieliśmy zmiany na sieci związane z oddaniem do użytku obwodnicy Barlinka (DW 151 i DW 156), a także w miejscowości Dobra (DW 144 i DW 146). Weszły one w życie od 1 stycznia 2020.

Kolejne zmiany czekają nas we wrześniu, kiedy to na Sejmiku podjęta zostanie uchwała dotycząca DW 151 w Węgorzynie, w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy w ciągu DK20.
Aktualna mapa z przebiegiem dróg wojewódzkich dostępna jest na stronie: https://zzdwkoszalin.lp-portal.pl/#

LEGENDA DO MAP
 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl