Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zakończył się odbiór techniczny kolejnych odcinków rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Rowerzyści  mogą już korzystać z drogi rowerowej poprowadzonej nasypami kolejowymi na terenie powiatów myśliborskiego i choszczeńskiego. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2020-11-04 16:06

Oddane do użytku odcinki, o łącznej długości około 18,7 kilometra, znajdują się w ciągu południowej odnogi Trasy Pojezierzy Zachodnich, która jest oznakowana numerem 20. 

Już dziś, od modernizowanego mostu na Odrze można dojechać liczącą 36 km trasą do Trzcińska-Zdrój. Dalej, szlak wiedzie do Myśliborza, Barlinka i Choszczna. Budowane i projektowane są tu liczne odcinki, między innymi trwa budowa odcinka Trzcińsko Zdrój – Myślibórz, który ma być gotowy do końca września przyszłego roku. Mimo wszelkich trudności staramy się realizować i zakończyć ten duży projekt turystyczny – podkreśla wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Oddane do użytku odcinki powstały w ramach projektu  pod nazwą: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap II, odcinek Sulimierz-Mostkowo, Pełczyce-Płotno, przejście przez Barlinek”.

Podział na szereg krótkich odcinków, które stanowią odrębne zadania na Trasie Pojezierzy Zachodnich, wynika z innych ścieżek finansowania, przewidzianych dla projektów z udziałem lokalnych samorządów i dla obszarów chronionych takich jak Parki Narodowe czy Krajobrazowe. A teren, przez który przebiega Trasa Pojezierzy Zachodnich obfituje w liczne strefy objęte ochroną przyrodniczą i krajobrazową.

Na oddanych do użytku odcinkach między Sulimierzem a Choszcznem została położona nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2,5 metra.

                                                                Przebieg trasy miedzy Myśliborzem, Barlinkiem, Pełczycami i Choszcznem

Pierwszy z odcinków, które właśnie powstały, znajduje się między wsiami  Sulimierz i Mostkowo.  Został wytyczony w granicach otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.  Ma niecałe 3 km długości.

                  Sulimierz

Sam Sulimierz to stara wieś pocysterska, która w średniowieczu znajdowała się  pod patronatem Cysterek z Recza.  Dziś we wsi obejrzeć można późnobarokowy kościół.  Natomiast z XIX w. zachował się park podworski i spichlerz.

Blisko 2,9-kilometrowy odcinek, jaki powstał  w kierunku Barlinka ma nawierzchnię bitumiczną i został poprowadzony po nieczynnym nasypie kolejowym.  

Kolejny odcinek Trasy Pojezierzy Zachodnich do Dzikowa trzeba przejechać  tymczasowym bajpasem po drogach publicznych, gdyż projekt wejdzie dopiero do realizacji.
Z Dzikowa do Barlinka mamy natomiast gotową 6-kilometrową drogę rowerową, oddaną do użytku w październiku 2018 r.

Odcinek Dzikowo-Barlinek


Drugi z odcinków, wchodzących w zakres zakończonej właśnie inwestycji, to krótki zaledwie 35 metrowy odcinek w samym Barlinku, a także oznakowanie przejścia całej Trasy Pojezierzy Zachodnich przez to miasteczko na długości 1,8 km.  Przypomnijmy trasa biegnie tu ulicami 31 Stycznia, Jeziorną, przez Park, Szpitalną, Mickiewicza oraz Pełczycką.

W Barlinku obok pięknej przyrody warto zwrócić uwagę na Młyn Papiernię czy Pałac Cebulowy.

Młyn Papiernia w Barlinku

Trzeci z nowopowstałych odcinków o długości  blisko 5 km, znajduje się  między Pełczycami i Płotnem.

                Pełczyce

Jednocześnie realizowany był drugi projekt, który jest kontynuacją trasy między Płotnem a Choszcznem. Trasa została tak zaprojektowana , by wykorzystać nasypy i wykopy nieczynnej linii kolejowej Pełczyce-Choszczno, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151. Odcinek, który tu powstał ma 9 kilometrów długości.

Skrzyżowanie nowej drogi rowerowej z DW nr 151

Niewątpliwą ciekawostką i punktem wartym zatrzymania jest stara stacja kolejowa w Lubianie, przed którą stoi zabytkowy parowóz.  Stacja pełni dziś funkcje turystyczne, można tam między innymi znaleźć nocleg.

Na odcinkach inwestycyjnych usunięto kolidującą zieleń, wykonano roboty ziemne, konstrukcję ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów z kostki kamiennej, wykonano pobocza, udrożniono i wyremontowano przepusty, wykonano oznakowanie pionowe i poziome i ustawiono bariery.

Dwa stare, mocno skorodowane mosty na ciekach Mała Ina i Stara Ina, zostały zastąpione przepustami. Odcinek, który tu powstał ma 9 kilometrów długości.

Koszt obu zadań, wyniósł łącznie ponad 12,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to prawie 11 mln. Same roboty budowlane, które prowadziła firma Maldrobud z Myśliborza kosztowały blisko 12 mln zł.

Oddzielnym zadaniem jest odcinek powstający w samych Pełczycach. Odcinek ten powinien zostać zakończony do 4 grudnia. 

- Budując trasy rowerowe zainwestowaliśmy również w czujniki pomiarowe, które śledzą ruch turystyczny. Dzięki temu wiemy, że w tym roku nasze szlaki rowerowe biły rekordy popularności. W niektórych miejscach frekwencja wzrosła nawet o ponad 30%. Widzimy że rośnie zainteresowanie szlakami w głębi regionu. Trasa Pojezierzy Zachodnich na całej długości jest niezwykle atrakcyjna i jestem przekonany, że będzie cieszyła się dużą popularnością. Wierzę, że nie zabraknie tu specjalnej oferty dla rowerowych turystów, a to już pole do popisu dla przedsiębiorczych i pomysłowych mieszkańców – wyjaśnia marszałek  Olgierd Geblewicz.

Dodajmy jeszcze, że we wrześniu  ZZDW  przekazał plac budowy wykonawcy dwóch kolejnych odcinków Trasy Pojezierzy Zachodnich. W  V etapie tej inwestycji powstaną dwa odcinki: Ina -Kozy i Drawsko Pomorskie - Zarańsko, o łącznej długości ok.7,8 kilometra.

Cała Trasa Pojezierzy Zachodnich będzie miała prawie 423,5 km długości.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl