Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Obwodnica Trzebiatowa - ruszyły prace przygotowawcze i niezbędne wycinki

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy budowie trzeciego odcinka obwodnicy Trzebiatowa. Brakujący odcinek znalazł się na liście projektów, które są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 

Artykuł z dnia: 2021-01-13 10:43

Trzebiatów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 102 Międzyzdroje-Kołobrzeg. Tu kończy również bieg droga wojewódzka nr 103 z Kamienia Pomorskiego. Przez miasto przechodzi też droga wojewódzka nr 109  biegnąca z nadmorskiego Mrzeżyna do Płotów położonych przy trasie S6. Ruch tranzytowy zwłaszcza na trasie Międzyzdroje – Kołobrzeg, oraz dojazdowy do nadmorskiego Mrzeżyna powodował, że latem to niewielkie miasto było komunikacyjnie sparaliżowane.

W trakcie prac projektowych nad trzecim odcinkiem obwodnicy spinającym dwa już zbudowane, pojawił się niespodziewanie problem z uzgodnieniem jej przebiegu. Wstępnie założono, że droga będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym przez miasto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa”. Przebieg taki brano też pod uwagę projektując i realizując za blisko 31 milionów złotych dwa pierwsze odcinki obwodnicy.Mapa Trzebiatowa ze zbudowanymi odcinkami obwodnicyWidoczna DW nr 102 - w pierwotnym założeniu obwodnica miała przebiegać dalej prosto

Zgodnie z planem jaki przedstawiło miasto, nowa obwodnica miała w najkrótszej linii połączyć dwa gotowe odcinki i od północnego - zachodu ominąć historyczną starówkę. Obwodnica o takim przebiegu odcinałaby od miasta tereny starego poniemieckiego parku. Powołane na początku 2015 r. Stowarzyszenie Królewski Gaj oprotestowało ten przebieg.

Zakwestionowano rozdzielenie drogą terenów zielonych Trzebiatowa i nadmierne jej zbliżenie do studni głębinowych, z których miasto czerpie wodę. Zaproponowany przez Stowarzyszenie przebieg omijał co prawda park, ale wchodził na tereny należące do wojska.

Prace projektowe zostały wówczas wstrzymane, gdyż ZZDW musiał czekać na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, od którego zależało przejęcie przez samorząd województwa zachodniopomorskiego, niespełna dwóch hektarów ziemi potrzebnych do realizacji inwestycji.

Negocjacje w tej sprawie trwały kolejne miesiące. Wojsko na nowym przebiegu drogi miało zyskać swobodny dojazd do swoich terenów. Dodatkowo ZZDW zadeklarował budowę ciągu pieszego o parametrach umożliwiających bezpieczne poruszanie się pieszych kolumn wojskowych. Teraz cały ruch kołowy w tym również ruch pojazdów wojskowych odbywa się przez zabytkowe centrum Trzebiatowa.

Wiosną 2015 r. ZZDW wyłonił w przetargu wykonawcę projektu, ale prace zostały zawieszone do czasu ustalenia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami nowego przebiegu drogi. Dodajmy, że prace projektowe przy tego typu zadaniach, wymagające wielu uzgodnień i pozwoleń, trwają około dwóch lat.

Na mapie widać dwa warianty obwodnicy (pierwotny i wskazany przez Stowarzyszenie).
 
Poniżej realizowany aktualnie wariant:

 

Wybierając nowe miejsce włączenia obwodnicy do DW 102, analizowano miejsca najbliższe wcześniej zakładanego przebiegu.


Miejsce włączenia obwodnicy do DW nr 102

Zakręt, do którego dochodzi gruntowa droga gminna, był dobrym rozwiązaniem z kilku powodów.

Jest to miejsce bardzo niebezpieczne do włączania się do ruchu, zwłaszcza latem gdy na DW 102 ruch rośnie kilkukrotnie. W miejscu tym powstanie rondo, które zdecydowanie poprawi widoczność i będzie bezpiecznym skrzyżowaniem dla jadących zarówno drogą nr 102 , jak i nową obwodnicą.

Włączenie w tym miejscu obwodnicy wymaga jenak przygotowania terenu i wycinki rosnących tu drzew. Przebieg obwodnicy idzie dalej krawędzią parku, gdzie również teren musi zostać przygotowany. Kontrowersyjne dosunięcie drogi do linii drzew wynikało z roszczeń wojska, które za wyburzenie swoich budynków, żądało budowy nowej strzelnicy wojskowej. Szukano więc możliwości ominięcia tego terenu.

- Staraliśmy się  ominąć w projekcie cały park, jednak roszczenia wojska były niemożliwe do spełnienia. ZZDW nie ma możliwości budowy obiektów nie będących infrastrukturą drogową, do tego zlokalizowanych na obcych działkach, a tego dokładnie dotyczyły postulaty wojska. W efekcie byliśmy zmuszeni poprowadzić drogę bliżej parku, omijając istniejące budynki. Prowadzone wycinki drzew dotyczą naprawdę niezbędnego terenu do realizacji tej inwestycji – podkreśla dyrektor ZZDW Michał Żuber.

Miejsce włączenia nowej obwodnicy do DW 103

Wycinki drzew prowadzone przez ZZDW odbywają się w Trzebiatowie zgodnie z decyzją środowiskową pod nadzorem ornitologa i herpetologa i przewidują kompensatę przyrodniczą, czyli nowe nasadzenia. Skala takich nasadzeń w tym przypadku wynosi jeden do jednego.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl