Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

W lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku oddawane będą do użytkowania kolejne odcinki rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich

Rowerowa Trasa Pojezierzy Zachodnich będzie miała w tym roku nowe odcinki. ZZDW realizuje już trzy zadania na tej trasie. Właśnie ruszyło kolejne.

Artykuł z dnia: 2021-03-04 12:15

Zadanie, które weszło do realizacji nosi nazwę: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII,  Mostkowo – Dzikowo, Choszczno – Pakość – rzeka Ina.”

ZZDW wyłonił w lutym wykonawcę całego zadania.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła Eurovia Polska SA. Roboty budowlane będą kosztowały 6, 96 mln zł.  Nowymi odcinkami będziemy mogli pojechać w połowie października tego roku.

Trasa Pojezierzy Zachodnich będzie w przyszłości jedną z najbardziej malowniczych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim – podkreśla wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Wiedzie z dala od zatłoczonych terenów turystycznych i dróg szybkiego ruchu. W dużej mierze przy jej projektowaniu wykorzystujemy nasypy nieczynnych już linii kolejowych. Obniża to koszty budowy naszej Sieci – dodaje wicemarszałek Sobieraj.

A tereny zachodniopomorskich Pojezierzy to dziesiątki jezior polodowcowych układających się w pas, przez który przechodzi trasa.


Jez. Storkowskie przy Trasie Pojezierzy Zachodnich

Trasa budowana jest odcinkami, z których część jest już gotowa i ma pełne oznakowanie. Przykładem  jest odcinek między nadgranicznymi Siekierkami i Trzcińskiem Zdrojem, czy ten zaczynający się w Dzikowie przed Barlinkiem i dochodzący prawie do Choszczna.

W oddali Trzcińsko Zdrój

Kolejny projekt, jaki będzie w tym roku realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich obejmuje trzy zupełnie nowe odcinki inwestycyjne, czyli takie, gdzie do tej pory nie było żadnej drogi rowerowej.
Pierwszy z nich znajduje się między wsiami Mostkowo i Dzikowo. Powstanie tu brakujący, 6-kilometrowy łącznik, między rowerowymi drogami bitumicznymi, które powstały między Sulimierzem i Mostkowem, a Dzikowem i Barlinkiem.  Dziś aby kontynuować podróż trzeba w tym miejscu zjechać na drogi publiczne.


 
Odcinek inwestycyjny oznakowany na czerwono.

Z Dzikowa można już teraz pojechać drogą rowerową do Barlinka i dalej do Pełczyc, Płotna w kierunku Choszczna. Te odcinki zostały oddane do użytkowania w minionym roku.  


Skrzyżowanie Trasy Pojezierzy Zachodnich z DW 151 w okolicach Płotna

Gotowa trasa rowerowa kończy się przed Choszcznem, na skrzyżowaniu z drogą gminną łączącą wsie Koplin i Gleźno. W miejscu tym zacznie się budowa kolejnego odcinka o długości 1,9 km. Będzie on nadal prowadzony po nasypie kolejowym, aż do czynnego torowiska linii kolejowej prowadzącej ze Stargardu do Choszczna. Odcinek będzie się kończył na ulicy Stawina w Choszcznie. Do miasta rowerzyści dostaną się przez niewielki tunel kolejowy znajdujący się między ulicami Sienkiewicza i Zielną.

W samym mieście Trasa Pojezierzy Zachodnich będzie prowadziła między innymi promenadą wzdłuż jeziora Kluki. Ten 10-kilometrowy odcinek zostanie oznakowany.


Choszczno, w oddali jezioro Kluki

Kolejny odcinek inwestycyjny powstanie wzdłuż DW 160 i będzie prowadził do miejscowości Pakość. Powstanie tu 2-kilometrowa droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej. 

Z Pakości trasa wiedzie na północ w kierunku rzeki Iny, po istniejącej, mało ruchliwej drodze publicznej. Ten ostatni odcinek o długości prawie 11 kilometrów zostanie oznakowany.

Rzeka stanowi granicę między gminami Choszczno i Suchań. Zadanie kończące się na tej granicy, dowiązuje do odcinka Ina – Kozy, który został objęty V etapem budowy Trasy Pojezierzy Zachodnich. Tutaj oznakowany zostanie 16-kilometrowy odcinek do Kóz.

W ramach tego właśnie zadania powstaną też dwa nowe odcinki dróg rowerowych: 4,5- kilometrowy między Drawskiem Pomorskim i Zarańskiem i biegnący wzdłuż drogi krajowej nr 10 - 3,4-kilometrowy odcinek między Nosowem i Wapnicą. Oba odcinki powinny być gotowe do końca lipca tego roku.
Zakres prowadzonych tu robót obejmie m.in. przygotowanie terenu, wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów, a także przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie zatok autobusowych i zatoki parkingowej oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

W tym roku zakończony zostanie też inny projekt obejmujący teren między Trzcińskiem i Myśliborzem. Powstaną tu dwa zupełnie nowe odcinki o nawierzchni bitumicznej: między Trzcińskiem i Góralicami (4,06 km) i między Dobropolem i Pniowem (4,71 km).

  Budowa odcinka za Trzcińskiem wzdłuż drogi krajowej nr 26

W Pniowie projekt przewiduje też niewielką przebudowę drogi gminnej.  Niemal 12 kilometrów trasy będzie biegło drogami gminnymi i powiatowymi, które zostaną odpowiednio oznakowane. 

Zakres robót budowlanych będzie również obejmował rozbiórkę torowiska kolejowego, słupów oraz częściowo niewielkiego mostu.  To zadanie ma być zakończone do 30 września tego roku.
Ostatnim z realizowanych aktualnie zadań na Trasie Pojezierzy Zachodnich jest budowa odcinka Myślibórz-Głazów. Łącznie powstanie tu blisko 5,25 km nowej trasy rowerowej - 750 m przy drodze krajowej nr 26 w Myśliborzu i 4,5-kilometra na starym szlaku kolejowym między Myśliborzem i  Głazowem.

Te odcinki powinny być gotowe do 17 sierpnia tego roku.

W przyszłości cała Trasa Pojezierzy Zachodnich między Siekierkami a granicą województw zachodniopomorskiego i pomorskiego będzie miała około 368 km.

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl