Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Prawie 200 milionów złotych na drogi wojewódzkie w tym roku

2021 rok będzie kolejnym rokiem dużych inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim, finansowanych ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.  W ramach  tego programu powstaną też kolejne odcinki tras rowerowych. Niezależnie od RPO realizowany będzie też szereg mniejszych zadań z budżetu województwa.  

Artykuł z dnia: 2021-03-23 11:57

W minionym roku inwestycje drogowe, realizowane przez samorząd województwa  zachodniopomorskiego kosztowały łącznie prawie 160 mln zł – przypomina wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.  W tym roku „budżet drogowy” jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 199 mln zł. Zależy nam by standard naszej sieci był satysfakcjonujący dla mieszkańców i naszych gości – dodaje Sobieraj. 

Zakończyły się między innymi  trzy duże przebudowy realizowane w ramach dwóch programów unijnych – RPO i INTERREGU.

Największą z tych inwestycji , była prowadzona w ramach RPO od 2018 r., przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. Jest to trasa, która łączy nadmorskie  Mrzeżyno z drogą krajową nr 6 w Płotach.


Skrzyżowanie przebudowanej DW 109 z S6 przed Płotami

109 –tka to jedna z ważniejszych dróg wojewódzkich, stanowiących alternatywne połączenia nad morze.  Przebudowa objęła 25-kilometrowy odcinek, którego całościowy koszt wyniósł blisko 97 mln zł, w tym dofinansowanie unijne ponad 85 mln zł. Zakończona przebudowa była zwieńczeniem wszystkich etapów modernizacji tej drogi, która dziś poza Gryficami jest w 100 % przebudowana.

Zakończyły się również dwie inwestycje, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA, czyli przebudowa przejścia drogi nr 122 przez Krzywin w powiecie gryfińskim i DW nr 115 przez Tanowo w powiecie polickim.


Przebudowana DW nr 122 w Krzywinie

W Krzywinie przebudowa drogi  objęła dwa skrajne odcinki wsi, między którymi znajduje się odcinek przebudowany w 2011 r., w ramach poprzedniej edycji  INTERREGU.  Wprowadzono tu elementy spowolnienia ruchu, powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz odwodnienie. Łączna długość przebudowanych odcinków wyniosła blisko 1,96 km. Koszt inwestycji  prowadzonej od 2019 r. wyniósł  ponad 12,9 mln zł, w tym dofinansowanie unijne -  blisko 9,6 mln zł.

Drugi projekt finansowany z INTERREG-u  to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie, która objęła główny ciąg komunikacyjny miasta czyli ulicę Szczecińską.


Przebudowana DW nr 115 w Tanowie

Przed przebudową na wielu odcinkach brakowało chodników, a ruch pieszy odbywał się tu poboczami gruntowymi. W ramach projektu powstał jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, a po drugiej stronie ulicy chodnik. Przebudowa objęła odcinek o długości 2,4 km.  Koszt inwestycji wyniósł blisko 20,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – około 9,6 mln zł.

W minionym roku ZZDW realizował również szereg  zadań finansowanych z budżetu województwa.  32 takie przebudowy zostały zakończone, jedno zadanie jest kontynuowane w tym roku. W ten sposób przebudowano drogi  wojewódzkie o łącznej długości  53,4 km. Najkosztowniejszą była przebudowa DW 110 na odcinku Witomierz - Grądy, gdzie na odcinku 1,2 km trzeba było wymienić grunt, który osuwał się spod starej jezdni w kierunku wyrobiska kopalni torfu. Ta przebudowa kosztowała ponad 5,7 mln zł.

W ramach zadań jednorocznych ZZDW prowadził również 17 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym budowę dwóch sygnalizacji świetlnych w Barlinku i Pełczycach  oraz  5 zadań obejmujących swoim zakresem przebudowę/budowę  obiektów inżynierskich. Chodziło o przepusty w ciągach dróg wojewódzkich nr  113, 120, 163 i 178. W tym roku zaplanowano przebudowy kolejnych przepustów, tym razem koło miejscowości Prusim w ciągu drogi woj. nr 152 i koło miejscowości Gonne Małe w ciągu drogi woj. nr 171.Łącznie, poza programami ze wsparciem unijnym,  zadania finansowane z budżetu województwa kosztowały w 2020 roku blisko 55,6 mln zł.

W minionym roku rozpoczęły się również trzy nowe inwestycje zakwalifikowane jeszcze do RPO WZ na lata 2014-20 - obejście Gryfic , obejście Trzebiatowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica – przypomina dyrektor ZZDW Michał Żuber.  W tym roku, mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej,  są one kontynuowane, podkreśla dyrektor.

Aktualnie najbardziej zaawansowana jest budowa  północnej obwodnicy Gryfic, która  połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105. Nową drogą o długości 4,4 kilometra powinniśmy pojechać we wrześniu tego roku. Droga będzie mieć  7-metrową szerokości jezdni i będzie zaliczana do dróg klasy G (głównych). Powstaje tu nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie i  lokalnie nowe ciągi pieszo-rowerowe. Obok mostu przez Regę, drugim dużym obiektem inżynierskim jest nowy wiadukt kolejowy nad linią kolejową Koszalin-Goleniów. W minionym roku wydatki ZZDW na to zadanie wyniosły prawie 42 mln zł. W tym roku  budżet  inwestycji wynosi prawie 26,3 mln zł.

Drugą budowaną w tym roku przez ZZDW obwodnicą, jest brakujący  1,7 –kilometrowy  odcinek obwodnicy Trzebiatowa łączący drogi nr 102 i 103. Teren, przez który ma przechodzić droga, jest w dużej części podmokły i będzie wymagał stabilizacji gruntów.  Zaprojektowano tu częściowo wymianę gruntów, pale i wzmacniające siatki stalowe.  Na razie trwają prace przygotowawcze.  W tym roku zarezerwowano na tę budowę w budżecie województwa ponad 20,5 mln zł.

Zbudowany w 2012 r. odcinek obwodnicy Trzebiatowa w ciągu DW nr 102

W minionym roku rozpoczęła się również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica. W tym roku zarezerwowano na ten cel w budżecie województwa  86,7 mln zł. Przebudowa obejmie łącznie ponad 23-kilometrowy odcinek.  Zgodnie z założeniami przetargu inwestycja powinna zostać zakończona w maju 2022 r.

 
Recław, przez który przebiega DW nr 111

Ostatnim z realizowanych projektów, które włączone zostały do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 jest  I etap rozbudowy drogi woj. nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek.  Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W budżecie na ten rok zaplanowano na jego wykonanie 20, 5 mln zł.  Po przetargu całość robót budowlanych ma tu kosztować prawie 28,2 mln zł. Przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 8,2 km. Roboty budowlane powinny zostać zakończone do 30 czerwca przyszłego roku.

 
Dolina 5 Jezior, w której kończy się przewidziany do przebudowy odcinek

W tym roku, podobnie jak w minionych latach na zadania jednoroczne, w skład których wchodzą przebudowy dróg i mostów oraz odcinków szlakowych ZZDW przeznaczy 48,5 mln zł. 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl