Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rowerowa Trasa Pojezierzy Zachodnich z kolejnymi gotowymi odcinkami

W V etapie budowy Trasy Pojezierzy Zachodnich, powstały dwa odcinki, znajdujące się na północ od Choszczna:  Ina – Kozy i  Drawsko Pomorskie – Zarańsko.

 
Artykuł z dnia: 2021-11-17 13:19

- Trasa Pojezierzy Zachodnich to najdłuższa trasa rowerowa w naszym regionie. Będzie miała ponad 400 kilometrów, każdego roku przybywa kilkadziesiąt – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Tam, gdzie ruch samochodowy jest mniejszy, rowerzyści mogą w miarę wygodnie poruszać się drogami gminnymi czy powiatowymi, ale najbardziej oczekiwane są nowe, autonomiczne, bezpieczne ścieżki rowerowe. Takie jak właśnie wybudowane wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej w okolicach Drawska – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

Początek tego etapu budowy TPZ znajduje się na moście na rzece Inie. Trasa po jej przekroczeniu prowadzi dalej na północ drogą gminną. Odcinek ten został oznakowany. Przebiega między innymi przez wieś Nosowo w powiecie stargardzkim.


Jest to jedna z wielu na Pomorzu wsi, gdzie widać wyraźnie średniowieczny układ urbanistyczny tzw. owalnicy. W takich wioskach zwarta zabudowa rozłożona była wokół wewnętrznego, owalnego placu. Z okresu średniowiecza zachował się tu niewielki kamienno-ceglany kościółek datowany na XV w.

- Układanka jaka tworzy Trasę Pojezierzy Zachodnich jest coraz bardziej kompletna – podkreśla wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.  Po odcinkach w rejonie Myśliborza, zakończyliśmy kolejne w rejonie Choszczna i Drawska Pomorskiego. Przed nami jeszcze wiele podobnych projektów, dlatego planując wycieczki rowerowe po Pomorzu Zachodnim warto śledzić stale aktualizowane przez nas mapy, oraz facebookowy profil "Rewerem przez Pomorze Zachodnie" – dodaje wicemarszałek Sobieraj.

Pierwszy odcinek inwestycyjny, czyli taki na którym powstała nowa droga dla rowerów, rozpoczyna się w pobliżu Nosowa. Jest to skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową nr 10.

3,4 - kilometrowy odcinek  wiedzie wzdłuż drogi krajowej do miejscowości  Wapnica.

- Nowe odcinki dróg rowerowych jakie powstały w powiecie stargardzkim stanowią rozbudowy dróg – krajowej nr 10  i wojewódzkiej nr 173.  Drogi rowerowe powstające w pasach drogowych muszą spełniać wysokie kryteria bezpieczeństwa. Jednym z nich jest odsunięcie drogi rowerowej od pasa drogowego i rozdzielenie ruchu pasem zieleni.  W przypadku obu odcinków tak właśnie zostało to zaprojektowane – podkreśla dyrektor ZZDW Michał Żuber.
 
Powstała tu droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m.  

Wapnica to ciekawa miejscowość położona nad rynnowym jeziorem Wapnickim, którego otoczenie  sprzyja krótkiej przerwie w podróży. Nad jeziorem znajduje się mała plaża, wyposażona w pomost kąpielowy. Jezioro polecane jest również do wędkowania.  Trasa Pojezierzy Zachodnich przebiega w sąsiedztwie miejscowej parafii, na terenie której znajduje się XIII-wieczny granitowy kościół pw. św. Jana Kantego. Jego kamienna, masywna wieża została dobudowana w XIV w.
 
Dalszy odcinek TPZ do Dobrzan i dalej do miejscowości Kozy, został poprowadzony drogą powiatową i oznakowany. Drugi odcinek jaki powstał w ramach V etapu budowy Trasy Pojezierzy Zachodnich, stanowi rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 173. Droga rowerowa wiedzie z Drawska Pomorskiego do Zarańska.

Ta część trasy ma długość prawie 4,5 kilometra. Zakres robót objął m.in. przygotowanie terenu, wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów. Przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonano zatoki  autobusowe i zatokę parkingową oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

Łącznie oba nowe odcinki mają 7,8 kilometra długości. Oznakowanie wykonano łącznie na długości 16-u kilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 8,81 mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 7,47 mln zł.

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl