Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Numery kont bankowych

Informacja o numerach kont bankoch

Artykuł z dnia: 2022-06-21 07:27

NUMERY KONT BANKOWYCH

 

 

  1. Dla udzielonego pełnomocnictwa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zawierające wskazanie sprawy, której dotyczy ta opłata. Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają pomioty wymienione w art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Koszalinie lub na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

     

  1. Za wydanie zgody (decyzji) na lokalizację zjazdu obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł, do obiektów budowlanych nie zwolnionych z opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) nie podlega w/w opłacie wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają również pomioty wymienione w art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Szczecinie lub na rachunek bankowy:

    PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 

  1. Za wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia dostępu nieruchomości do drogi wojewódzkiej a także za każde inne zaświadczenie realizowane w oparciu o ustawę o drogach publicznych, obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Szczecinie lub na rachunek bankowy:

    PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Uwaga:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie przyjmuje opłat skarbowych na własne konto, nie jest podmiotem uprawnionym do pobierania opłat skarbowych w powyższych sprawach.

Proszę o dokonywanie opłat skarbowych tylko i wyłącznie na konto odpowiednio Urzędu Miasta w Koszalinie lub Urzędu Miasta w Szczecinie.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl