Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kolejny odcinek DW152 w przebudowie

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin. 21 października Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przekazał plac budowy wykonawcy.

Artykuł z dnia: 2022-10-27 10:58

Długość przewidzianego do przebudowy odcinka to blisko 16,32 km. Przebudowa rozpocznie się na wylocie ze Starogardu w kierunku Świdwina. Koniec odcinka, który zostanie przebudowany znajduje się w Świdwinie na ul. Energetyków.  Zakres robót obejmie między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie ulepszonego pobocza, zmianę przebiegu drogi w miejscach korekty łuków, a także budowę ciągów pieszych, a lokalnie pieszo-rowerowych.

Miejsce, w którym droga będzie biegła nowym śladem

 

Przebudowane zostaną też zatoki autobusowe, istniejące skrzyżowania i zjazdy, sieć kanalizacji deszczowej w miejscowościach, istniejące rowy przydrożne i przepusty, a także oświetlenie uliczne. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W Świdwinie zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego. Roboty budowlane powinny być zakończone w ciągu 650 dni od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że droga nr 152 łączy Płoty położone przy S6 ze Świdwinem. Dalej wiedzie na wschód i kończy bieg na skrzyżowaniu z drogą 163 w Buślarach - 5 km od Połczyna Zdroju.

Jest to drugi duży odcinek tej drogi, który zostanie objęty przebudową w tym roku. W sierpniu ruszyła przebudowa 16,6-kilometrowego odcinka Świdwin - Połczyn Zdrój, która ma być współfinansowana z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027.

Nowa inwestycja to natomiast jedno z trzech zadań realizowanych przez ZZDW, które mają być współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.  Program zmienia dotychczasową strukturę finansowania inwestycji drogowych, między innymi nie dopuszcza do wykorzystywania w programie środków unijnych oraz zmienia sposób rozliczania inwestycji między inwestorem i wykonawcą.

W przetargu startowały tylko dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex. Roboty budowlane mają kosztować ponad 89, 4 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 114,5 mln zł.

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl