Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Ostatni odcinek DW nr 203 do przebudowy

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku między Darłowem, a granicą województwa.  Jest to ostatni wymagający gruntownej przebudowy odcinek tej drogi.  W najbliższy poniedziałek 7 listopada Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przekaże plac budowy wykonawcy.  

Artykuł z dnia: 2022-11-10 13:46

DW 203 jest trasą nadmorską i najkrótszą trasą łączącą Koszalin z Darłowem. Dalej trasa wiedzie do Ustki. Od 2010 r. droga jest sukcesywnie przebudowywana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.Etap III – odcinek Dąbki- Darłowo

Droga niegdyś stanowiła dojazd do małych wsi, których mieszkańcy trudnili się rolnictwem i rybołówstwem.  Wraz z rozwojem turystyki, miejscowości nadmorskie w dużej mierze zmieniły swój charakter – przypomina wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Latem przekształcają się w bazę turystyczną z setkami miejsc noclegowych. Ruch na drogach zwiększa się wówczas kilkukrotnie. Dlatego większość dotychczasowych dróg wymaga zmiany standardu, przede wszystkim poszerzeń, zwiększenia nośności i rozdziału ruchu, by chronić pieszych i rowerzystów. Staramy się to realizować – dodaje Sobieraj.

Droga wojewódzka nr 203 na większości odcinków została już przebudowana. Rowerzyści zostali zaś przekierowani na przebiegającą wzdłuż wybrzeża Velo Baltica.  Ruch rowerowy przy samej DW203 ma więc w dużej mierze charakter miejscowy.  Dlatego w planach rozbudowy tej drogi, nowe ciągi pieszo-rowerowe zostały zaprojektowane jedynie na terenie zabudowanym miejscowości. 

Przebudowa zaplanowana na najbliższe dwa lata, podobnie jak przebudowy prowadzone wcześniej na innych odcinkach, zmieni całkowicie nadmorski krajobraz tej części Wybrzeża.  
Dotychczasowa, wąska, o słabej nośności droga zyska wszystkie parametry drogi wojewódzkiej –poszerzenie do normatywnych 7 m, pobocza, właściwe odwodnienie.  W miejscowościach powstanie nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki i ciągi pieszo rowerowe.  Bezpieczeństwo wzmocnią też dodatkowe elementy, takie jak wyspy spowalniające ruch czy azyle dla pieszych oraz doświetlenie przejść.

Miejsce w jakim rozpocznie się przebudowa. Widoczna różnica w standardzie drogi.

 

Przewidziany do przebudowy odcinek jest najdłuższym z dotychczasowych ma blisko 22 km. Dotychczas przebudowywane odcinki miały odpowiednio: Koszalin – Iwięcino – 10 km, Iwięcino- Dąbki 11,4 km, Dąbki – Darłowo – 8 km i przebudowana w  2018 r. ul. Tynieckiego w Darłowie - 1,8 km długości.

Rondo w Darłowie, ul. Tynieckiego po przebudowie

Inwestycję będzie realizowało konsorcjum firm: Kobylarnia SA z partnerem, firmą MIRBUD SA. Wartość robót budowlanych ma wynieść 116,27 mln zł brutto. Zgodnie z zapisami w przetargu, roboty budowlane powinny zakończyć się w ciągu 630 dni od podpisania umowy. 

Inwestycja będzie realizowana dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027.

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl