Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rowerem między Wisełką a Międzywodziem! Gotowe kolejne odcinki Velo Baltica

Zakończyliśmy odbiór odcinków rowerowej trasy Velo Baltica, które powstały między Wisełką i Międzywodziem.  Trasa jest jedną z czterech tras tworzących Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Wieloetapowe zadanie było do tej pory współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Artykuł z dnia: 2022-12-14 08:29

Velo Baltica biegnie wzdłuż całego Wybrzeża Morza Bałtyckiego i jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych w Polsce. Koncepcja trasy polegała na wykorzystaniu już istniejących odcinków, które budowały samodzielnie nadmorskie gminy oraz projektów, które gminy przygotowały, ale nie realizowały z powodu problemów finansowych.  Nowe projekty, które powstawały na zlecenie Samorządu Województwa wypełniały luki w powstającej trasie. Ważne było również spójne oznakowanie całego projektu.

Turystyka jest  jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Pomorza Zachodniego. A pas nadmorski nadal generuje lwią część dochodu województwa.  Polityka województwa sprzyja zaangażowaniu lokalnych samorządów w inicjatywy, które mają wymiar zarówno lokalny jak i regionalny – podkreśla wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Część odcinków Velo Baltica przebiega w sąsiedztwie plaż, inne poprowadzono przez najbardziej znane miejscowości wypoczynkowe, które stają się atrakcyjną i co więcej, całoroczną bazą noclegową dla rowerowych turystów.

Nie wszystkie tereny wzdłuż Wybrzeża są dostępne inwestycyjnie, trasa omija między innymi bazy i poligony wojskowe. W ograniczonym zakresie wkracza też na tereny znajdujące się pod ścisłą ochroną, takie jak Woliński Park Narodowy. Niemniej w sąsiedztwie trasy znajduje się szereg bardzo ciekawych przyrodniczo terenów. To nie tylko Woliński Park Narodowy, ale również Nadmorski Bór Storczykowy, który znajduje się w okolicy miejscowości Świętouść.

Zakończone właśnie zadanie podzielone zostało na trzy etapy. Dwa z nich – VI i VII, gotowe były latem. W etapie VI budowa obejmowała odcinki w gminie Wolin, między Kołczewem, a gminą Dziwnów. Powstała tu nowa droga rowerowa o długości prawie 4,5 km. 420 m szlaku zostało oznakowane. Koszt tych robót wyniósł ponad 6,2 mln zł brutto.
W etapie VII powstały z kolei odcinki w granicach Gmin Międzyzdroje oraz Dziwnów. Zbudowano tu łącznie 2,43 km nowych tras oraz oznakowano kilometr istniejącej trasy. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 3,8 mln zł brutto.


Wisełka, ul. Nowowiejska
Zakończony teraz etap V, to odcinki od miejscowości Wisełka do Kołczewa, znajdujące się w dużej części na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Tu konieczna była między innymi budowa wzmocnień skarp, które zabezpieczałyby drogę rowerową przed osuwiskami.


  Wjazd do Wisełki od strony Kołczewa

Dokumentacja przygotowana dla wszystkich trzech etapów objęła łącznie blisko 11,64 km, w tym długość nowej drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego wyniosła około 10,14 km. Dodatkowo na długości 1, 5 kilometra istniejąca trasa została oznakowana.

Początek etapu V znajduje się w miejscowości Wisełka na granicy gmin Międzyzdroje i Wolin, w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z ulicą Mieszka I. Od tego miejsca nowy ciąg pieszo-rowerowy biegnie po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 102 do skrzyżowania z ulicą Kasztanową i Nadmorską.

Wisełka ul. Nowowiejska przy jeziorze Zatorek

Dalej rowerzyści muszą przejechać na północną stronę drogi wojewódzkiej nr 102. Trasa po tej stronie biegnie do skrzyżowania z ulicą Łąkową.  W rejonie tym przesunięto istniejącą zatokę autobusową oraz zbudowano nową po południowej stronie DW 102.  Konieczna była też zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Ciąg pieszo-rowerowy dochodzi do zjazdu na działkę Wolińskiego Parku Narodowego. Za zjazdem powstała samodzielna droga rowerowa, biegnąca do miejscowości Kołczewo.

Po i przed przebudową – Kołczewo, ul Bałtycka

W Kołczewie trasa przechodzi znów w ciąg pieszo-rowerowy biegnący do ulicy Młyńskiej.

Kołczewo, ul Bałtycka, skrzyżowanie z Młyńską

Mała willowa uliczka jest 420-metrowym skrótem omijającym centrum Kołczewa i  wychodzącym znów na DW102. Od tego skrzyżowania ponownie zbudowano ciąg pieszo - rowerowy biegnący wzdłuż DW102 do wysokości miejscowego punktu przedszkolnego.

Odcinki, które powstały w etapie V mają łączną długość ponad 3,3 km.  Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 8,8 mln zł brutto. Wykonawcą była Firma Kristone.  Dwa wcześniejsze etapy - VI i VII  realizowało natomiast Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Nowogard.

Wszystkie odcinki zostały w znaczący sposób dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W etapie V – środki z EFRR wyniosły ponad 6.38 mln zł,  w etapie VI – ponad 5.2 mln zł, a w VII etapie - ponad 3.5 mln zł. Łącznie unijne dofinansowanie całego zadania to blisko 15,17 mln zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa to zwyczajowo 10% wydatków kwalifikowanych. Swój wkład finansowy mają również Partnerzy projektu czyli w tym wypadku Gminy: Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje.

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl