Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Kolejna przebudowa DW125

21 grudnia przekazaliśmy plac budowy wykonawcy przebudowy przejścia drogi wojewódzkiej nr 125 przez trzy miejscowości – Bielin, Golice i Moryń  w powiecie gryfińskim.  Jest to droga łącząca przygraniczną wieś Bielinek z Cedynią i Moryniem oraz dalej z drogą krajową nr 31.

Artykuł z dnia: 2022-12-28 08:23

Droga wojewódzka nr125 przebiega przez polodowcowy teren o mocno rozbudowanej rzeźbie terenu, licznych jeziorach i lasach.

Do tej pory DW 125 była przebudowywana głównie na odcinkach szlakowych. Natomiast bardzo kosztowne przebudowy tej drogi przez miejscowości, planowaliśmy zrealizować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA. Nie uzyskały one jednak finalnie dofinansowania w tym konkursie. Dlatego staraliśmy się znaleźć dla nich inne ścieżki finansowania - przypomina wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Ostatecznie przebudowy przejścia DW125 przez Bielin, Golice i Moryń będą realizowane w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.  Wykonawcą będzie firma Maldrobud z Myśliborza. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 42,7 mln zł.

Wszystkie miejscowości wymagają budowy kanalizacji deszczowej oraz bezpiecznych ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Wszędzie zastosowane zostaną rozwiązania prowadzące do spowolnienia ruchu.  Uporządkowana zostanie zieleń w pasie drogowym, powstaną potrzebne miejsca postojowe oraz bezpieczne zjazdy do posesji. Zadanie ma być zrealizowane w ciądu 420 dni od podpisania umowy.
W Bielinie przebudowany zostanie odcinek o długości 1,35 km. Wąska droga wymaga tu poszerzenia z aktualnych 5,5 m do 6,5 m. Zostanie też wykonany chodnik z płytek betonowych o szerokości 2 metrów i ciąg pieszo- rowerowy bitumiczny o szerokości 2,5 m. Konieczne jest też  przebudowanie dwóch przepustów drogowych.  

Na obu wlotach do miejscowości, gdzie rosną stare aleje lip, ciąg pieszo-rowerowy zostanie przesunięty za linię drzew. Drzewa będą tu stanowiły dodatkową barierę chroniącą pieszych i rowerzystów.


 

W Golicach przebudowany zostanie niespełna kilometrowy odcinek przejścia drogi przez tę miejscowość. Wzdłuż  jedni powstanie po jednej stronie ciąg bitumiczny pieszo-rowerowy,  a po drugiej chodnik z kostki betonowej.

W środku miejscowości znajduje się  duże skrzyżowanie z drogą powiatową do Starej Rudnicy, które zostanie przebudowane na rondo. Przebudowa skrzyżowania planowana jest również na wylocie do Cedyni, w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową do Orzechowa.

W ramach przebudowy zagospodarowane zostaną tereny zielone – zaplanowano nasadzenia lipami i głogami dwuszyjkowymi oraz krzewami wieloletnimi.  Na istniejących szynach kolei wąskotorowej staną repliki wózków górniczych. Atrakcją będą też znaki drogowe z ubiegłych lat, ławki parkowe, stojaki na rowery i głazy kamienne z epoki lodowcowej.

W Moryniu zaplanowano  natomiast przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 125 z drogą powiatową na Dolsko wraz z przebudową przepustu, którym woda dopływa do młyna. W miejscu tym powstanie rondo. Przebudowa ułatwi również wjazd na tereny muzeum epoki lodowcowej.

W ramach projektu powstanie nowe oświetlenie uliczne, parking i miejsca postojowe dla rowerzystow. Tu również w ramach przebudowy zagospodarowane zostaną tereny zielone.  Przewidziano nasadzenia lipami i głogami dwuszyjkowymi, a teren wokół ronda krzewami wieloletnimi. Planowane jest też ustawienie historycznych wózków tartacznych na szynach kolei wąskotorowej. Pojawią się też elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w minionych latach - słupy kamienne, liny stalowe, łańcuchy, bariery betonowe i kamienne głazy z  epoki lodowcowej.

Dodajmy, ze czwarta miejscowość na tej trasie – Klępicz, już weszła do realizacji i jest finansowana ze wsparciem unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  Koniec robót budowlanych planowany jest tu w drugim kwartale przyszłego roku.

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl